Lördag 18 september 2021

Nordsverige

Mer biobränsle i tanken är inte rätt väg för att rädda klimatet

Insändare · Published jul 5, 2021 at 01:15

Feltanken, att biobränsle i tanken ska rädda klimatet, börjar nu synas i sömmarna.

Ett mantra i svensk klimatpolitik är att biobränslen ska rädda oss ut ur fossilsamhället. Ja, men bilarnas klimatskadliga koldioxidutsläpp är precis lika stora vare sig de kommer från växtlighet som lagrats i underjorden i miljontals år eller från skogar som kalhuggits de senaste åren.

Biobränslelobbyn har rätt i att koldioxiden tas upp igen av nyplanterad skog. Men det tar många decennier innan de nya träden blivit tillräckligt stora för att kompensera för det som gick upp i rök i bilarnas avgaser. Och klimatkrisen väntar inte. Så hoppa över biobränsleparentesen och lyssna på bilindustrin som går in i en kapplöpning mot skifte till elbilar!

På vägen dit finns en lösning som underlättar omställningen. Ett förslag som tar oss alla med på tåget i kampen mot klimatförändringen. En idé som är rättvis och gynnar dem som väljer klimatsmarta sätt att resa. Förslaget kallas Avgift och Utdelning. En klimatbonus ska delas ut till alla månadsvis. I princip lika stor andel till var och en, men landsbygd och framför allt glesbygd måste samtidigt kompenseras med ökad andel.

Denna klimatbonus ska bekostas genom en stigande avgift på koldioxidutsläpp från drivmedel i vägtrafiken. Stora bensinslukande fordon får höjda kostnader som inte täcks av klimatbonusen. De som nöjer sig med mindre bilar eller väljer andra färdsätt får mer pengar i plånboken.

Så bidrar vi till att rädda våra barnbarns framtid.

Ingela Bollgren Hjertqvist

Hoppa över biobränsleparentesen och lyssna på bilindustrin som satsar på elbilar istället för biobränslen

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

Se upp för dyra konsultarvoden

Nu är det hög tid innan valet att stå för vad som skett! Som skattebetalare i Region Västernorrland kräver jag en redovisning av vad konsultarvodena har kostat oss skattebetalare...

Humlor kräva denna dryck

I samma stund som du aktivt väljer bort komjölk till förmån för havredryck bidrar du faktiskt till att minska förutsättningarna för en biologisk mångfald i den svenska naturen.

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot och hat!

Hot och våld mot tjänstemän är ett av flera allvarliga hot mot demokratin. Riksdag och regering måste vara en motkraft och vidta kraftfulla åtgärder. I år är det 100 år sedan...

Vädret är en konkurrensfördel!

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport