Onsdag 19 februari 2020

Nordsverige

Mammor, mormödrar och alla andra kvinnor…

Insändare · Published okt 3, 2019 at 01:15

Jag är i mormoråldern, vi har och kommer att få barnbarn. Så det är extra gott att höra på Annie Lööf när hon invigningstalar på stämman i Karlstad. Hon lyfter frågor som berör mig både som mormor, som mamma och som kvinna. Kvinnors hälsa handlar om så många delar i levet.

Många kvinnor lider i tysthet av svåra förlossningsskador, PMS eller klimakteriebesvär. Problem som under lång tid normaliserats eller viftats bort som en ickefråga. Genom att ge alla kvinnor rätt till ett hälsosamtal i mödravården, kan fler få hjälp oavsett vilken fas i livet de befinner sig i.

Idag får inte kvinnor samma tillgång till mödra- och förlossningsvård utifrån vart man bor i landet. Det finns stora regionala skillnader när det handlar om antalet bristningar, kejsarsnitt och behandling vid klimakteriebesvär.

Jag har pratat med människor som berättat sina egna berättelser om både förlossning och om eftervård och om attityder när man vänder sig till vården med klimakteriebesvär. Det här måste ändras och vårdens riktlinjer måste bli tydliga. Man ska som kvinna känna sig trygg med att man får den vård man har rätt till. Hur många kvinnor går idag omkring med ej behandlade förlossningsskador? Något som de tror att de bara måste dras med. Sånt man får leva med?

Vi vill att kvinnor ska kunna lita på att de får en sammanhängande vård från graviditet till förlossning och eftervård. Vi vill att kvinnor också ska kunna få ha samma barnmorska genom hela graviditeten.

Förlossningsvården måste bli mer jämlik. Alla kvinnor oavsett var i landet man bor ska kunna känna sig trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagandet. Därför behöver vi ta fram nationella riktlinjer för att slå fast vilken vård kvinnor har rätt till.

Maria Kristoffersson C

Många kvinnor lider i tysthet av svåra förlossningsskador

Posten var mycket bättre förr i tiden

Annemarie Gardshol, Postnords VD, anser att man kan behöva tre dygn på sig för att leverera brev. Kortare leveranstider kräver annars klimatovänliga flygtransporter. Sanningen är...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Tankar efter tre år av ockupation

Man kan bli tankfull för mindre. Nu har det gått tre år sedan ockupationen av Sollefteå sjukhus entré startade. Mer än tre tusen personer i alla åldrar och samhällsklasser har...

Sluta söndra - börja hela!

Krisen är störst i gles- och landsbygd, men istället för att stanna upp och ifrågasätta om förutsättningarna är de rätta och om nedskärningarna är rimliga, strider vi mot varandra.

C: Enklare regler för bygglov på landet

Nu genomförs en av punkterna i Januariavtalet som Centerpartiet drivit igenom. Regelverket för bygglov ska ses över i en utredning, som ska lägga förslag på regelförenklingar....

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.