Måndag 22 oktober 2018

Nordsverige

Låt privata aktörer bygga bort bristen på äldreboenden

Insändare · Published okt 8, 2018 at 01:15

Det är inte rimligt att den som bedömts behöva en plats på ett äldreboende ska behöva vänta, alls. Men så ser det tyvärr ut på många håll i landet idag. Och bristen på äldreboendeplatser ökar. Enligt finansdepartementets analyser behövs 700 fler äldreboenden i Sverige till år 2026 för att möta behoven hos den växande andelen äldre över 80 år. Störst är behoven i storstäderna, men även på andra orter behövs nya äldreboenden.

Det är inte troligt att kommunerna kan bygga bort bristen på äldreboenden på egen hand. Hittills har de inte förmått hålla jämna steg med utvecklingen. Enligt Boverket saknar idag 116 av landets kommuner tillräckligt med platser för att tillgodose de äldres behov. Då uppstår långa väntetider som kan vara förödande för de äldre som känner sig otrygga hemma och får omfattande insatser från hemtjänsten flera gånger per dygn. Och det för att det ibland bara finns ideologiska skäl till att inte släppa in privata aktörer.

Politiker måste nu låta privata aktörer bidra till att bygga bort bristen på äldreboenden. En tredjedel av de äldreboende som byggs i landet i år byggs av en privat aktör. Men potentialen är större och fördelarna flera. Kommunerna behöver inte låna stora belopp, och får del av de privata aktörernas kompetens när det gäller både kvalitet och långsiktig kostnadseffektivitet. Lägg därtill den omfattande kunskap som flera privata vårdföretag har, till exempel om hur man bäst bygger och ordnar omsorgen för äldre med demens.

Men det finns också en brådskande uppgift för den regering som tillträder efter riksdagsvalet att ta ansvar för: Lätta på reglerna och tillåt nya lösningar för morgondagens äldreboenden. Reglerna för vilken typ av byggnad som beviljas tillstånd att fungera som ett äldreboende är idag strikta. Det ska de naturligtvis vara, men de får inte hindra nödvändig utveckling. Låt privata aktörer i ett antal projekt utveckla, bygga och pröva nya typer av äldreboenden som inte är bundna av dagens tillståndskrav på till exempel lokalernas utformning, antal lägenheter och antal våningar. Målet är att möjliggöra för välfärdstekniska lösningar och innovationer. Annars riskerar vi att bygga in gårdagens lösningar i morgondagens boenden.

Det är hög tid att politiker på alla nivåer nu tar ansvar för att bygga bort bristen på äldreboenden.

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert
Vårdföretagarna

Det är inte troligt att kommunerna kan bygga bort bristen på äldreboenden på egen hand. Hittills har de inte förmått hålla
jämna steg med
utvecklingen.

Nu behöver vi modiga ledare

I skrivandets stund vet vi inte vem eller vilka som ska företräda och styra Sverige. Oavsett hur det går känner jag behov av att skriva om känslan av osäkerhet och bristande...

Satsa på utveckling av Inlandsbanan

Stärkt samarbete för landsbygden och en satsning på Inlandsbanan med tvärbanor till ett modernt järnvägsnät för inlandets och hela Sveriges utveckling gavs högsta prioritet vid...

Det är dags att visa civilkurage

Osman Mahmoud som bott i Sverige i tio år utvisades därför att hans tidigare arbetsgivare för fyra år sedan missade att betala ut fem semesterdagar. Två föräldralösa bröder, den...

Nu är det dags för reflexerna!

Nu måste vi hjälpas åt. Vi har i Y-län redan fler döda och skadade i trafiken än förra året. Vi har tre månader framför oss som brukar vara olycksdrabbade. Leta fram reflexerna...

Det är skillnad på folk och folk

Höst är på väg mot vinter. Som barn brukade jag gråta när snön kom, eftersom det var så smärtsamt att inse att sommaren definitivt var över. I år gör snöandet mig också bekymrad....