Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Förslaget till reviderade strandskyddsregler löser såklart inte alla problem kopplade till strandskyddet men det kan i alla fall leda till ett ännu mer levande näringsliv i vårt län. Foto: ERIK LÖFGREN

Låt fler ta del av stränderna och företagen blomstra

Insändare · Published jul 22, 2021 at 01:15

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man redan påbörjat eller investerat i.

I Västernorrlands län har våra företagare oändliga möjligheter till detta, inte minst i lägen som ligger nära vatten. Platser där människor vill vara och gärna samlas.

Men besvikelsen blir ofta stor när byråkratin i stället grävt en grop åt kreativa och engagerade entreprenörer. Att försöka förstå alla (i många fall obegripliga) regler i plan- och bygglagen och miljöbalken kan kännas oövervinnerligt. Byråkraterna måste också inse att som alltid när man gräver en grop åt andra så får det konsekvenser. I det här fallet uteblivna arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen.

Företagare lägger i snitt tio timmar i veckan på administration där en stor del av tiden utgörs av administrering av lagar och regler. Företagens kostnader för detta arbete har sedan 2013 ökat med ungefär 4 miljarder kronor. Att det nu läggs ett utredningsförslag för strandskyddsförordningen som går i motsatt riktning hoppas vi är ett steg i rätt riktning mot att göra vardagen enklare för Västernorrlands företagare.

Förslaget i utredningen som publicerades på regeringens hemsida den 30 juni innebär att den som äger en liten byggnad - en sjöbod, ett båthus eller en annan liten byggnad eller fastighet - i ett strandskyddsområde, ska få en generell möjlighet att uppföra en ersättningsbyggnad, eller bygga om den befintliga.  Detta skulle minska administrationen och ge fler möjlighet till att driva strandnära affärsverksamhet

Problemen med långa handläggningstider och osäkra kriterier för bedömning av ansökningar är stora när det kommer till hanteringen av strandskyddslagstiftningen och det är obegripligt för de flesta företagare att det kan ta så väldigt lång tid. Förslaget skulle underlätta även detta.

Det här löser såklart inte alla problem kopplade till strandskyddet men det kan leda till ett ännu mer levande näringsliv i vårt län, få fler att kunna förverkliga en småföretagardröm och dessutom ge allmänheten tillgång till nya smultronställen i närheten av vattnet. Win-win!

Listan över saker som behöver förenklas för att svenska företagare ska få de bästa förutsättningar att driva sina företag är lång. Det här förslaget kan vara en viktig pusselbit. Vi hoppas nu att förslaget får bli verklighet inom en snar framtid så fler företagare i Västernorrlands län kan få möjlighet att byråkratifritt gräva där de står!

Joakim Sjöstedt

regionchef
Företagarna Västernorrland

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Låt fler ta del av stränderna och företagen blomstra

Att gräva där man står är ett uttryck som handlar det om att göra det bästa av det man redan har, hitta nya affärsmöjligheter i det befintliga och kanske förädla något som man...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport