Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Långsiktiga lösningar behövs för att stötta företagarna

Insändare · Published jul 20, 2021 at 01:15

Man saknar inte kon förrän båset är tomt, lyder ett känt talesätt. Det beskriver i ett avseende hur pandemin påverkat samhället.

Många företagare har tvingats säga upp personal och inte haft något annat val än att ta av privata medel för att hålla sig över vattenytan. En del har gått i konkurs, vilket även drabbat grupper som redan hade det tufft på arbetsmarknaden. Jobb som tidigare togs för givna har försvunnit och båset gapar nu tomt. 

Men företagare och entreprenörer är vana att resa sig ur motgångar. Om pandemin fört något positivt med sig så är det att allt fler lärt sig att uppskatta vad företagande innebär. Plötsligt blev alla varse att samhället inte skulle fungera en endaste dag utan alla hårt kämpande entreprenörer. Många har aktivt stöttat den lokala butiken eller restaurangen under det tuffa år som ligger bakom oss. När det nu är det dags att återstarta ekonomin bör hela samhället ha lärt sig en läxa: företagandet måste ges bättre villkor och förutsättningar

Vi får inte glömma att alla företag en gång har börjat som små. De uppstod som en idé hos en driven entreprenör. En del företagare har satt hus och hem i pant och inte ens kunnat ta ut lön vissa månader, i strävan efter att förverkliga en dröm. Men om inte företagens villkor förbättras kommer varken morgondagens mindre eller större företag att kunna etablera sig och växa. 

Svenskt Näringsliv arbetar aktivt för ett bättre företagsklimat, inte minst vad gäller regelförenkling och konkurrenskraftiga skatter. Varje år rankar Svenskt Näringsliv det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner och regioner. I 2021 års undersökning fick majoriteten av Sveriges kommuner höjda betyg av företagen. Detta är naturligtvis glädjande och det verkar faktiskt som att de flesta politiker numera har viljan att förbättra företagens förutsättningar att växa och utvecklas.

Samtidigt ger var femte företagare icke godkänt åt kommunen. Därför behöver ett omfattande arbete göras på det lokala planet. Attityder, dialog och förståelse för hur viktigt ett bra företagsklimat är måste utgöra grunden. Rent konkret kan det handla om saker som att service i myndighetsutövningen måste fungera snabbt och effektivt. Företagen ska få hjälp att göra rätt.

Många kommuner har också vidtagit åtgärder för att mildra effekterna av pandemin för företagen. Vissa av dessa åtgärder bör vi låta finnas kvar, såsom att företagen endast betalar för utförd tillsyn i efterhand, snabbare handläggning, att kommunerna endast genomför tillsyn där det är absolut nödvändigt, ökade möjligheter för serveringstillstånd utomhus och liknande. 

Låt återstarten efter pandemin också bli en start på ett långsiktigt arbete för ett bättre företagsklimat. Båset ska aldrig bli tomt igen.

Jens Hedström

chef Region & Marknad,
Svenskt Näringsliv

Anna Hedensjö Johansson

regionchef Svenskt Näringsliv
Västernorrland

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport