Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Kulturen ska breddas i Sollefteå

Insändare · Published jul 9, 2019 at 08:00

Det florerar mycket rykten om Apotekshuset i Sollefteå men vi kommer inte att avveckla kulturell verksamhet, tvärtom, vi vill ha mer kultur i hela kommunen. Jag har stor förståelse för att förändring skapar oro men vi måste också kunna tänka nytt för att få mer verksamhet och bredda kulturen.

Verksamheten på Sollefteå museum och Apotekshuset fortsätter och får en ny inriktning under hösten 2019. Sollefteå Museum har stängt över sommaren för att bemanna verksamheten på Orrenhuset.

Under hösten kommer den populära verksamheten i Orrenhuset att flytta till Apotekshuset. Det innebär att Apotekshuset kommer att fyllas med mer kultur och fler utställningar. Redan nu pågår arbetet med att planera kulturaktiviteter i Apotekshuset och hela kommunen under hösten 2019.

De permanenta utställningarna kommer att ta en mycket mindre plats till förmån för fler och roterande utställningar. Verksamheten kommer att fortsatt ske i kommunalregi men också i samarbete med kulturskapare och kulturföreningar. Förändringen innebär i korthet att den permanenta utställning som funnits i Apotekshuset under lång tid kommer att få ta mindre plats till förmån för en mer dynamisk utställningsverksamhet.

Vår historia kommer fortsatt att visas upp men det finns väldigt mycket mer historia, berättelser och kultur som får plats i en permanent utställning. Under hösten kommer vi att ha en nyinvigning av den nya verksamheten på Apotekshuset och jag hoppas att vi då kan övertyga de som idag är oroliga för förändringen att detta är en utveckling som är till gagn för kulturen i hela kommunen.

Roger Johansson (VI)

ordförande i Utskottet

för Samhällsutveckling

Apotekshuset kommer få mer plats för roterande utställningar i den nya inriktningen för Sollefteås kulturliv

Ta det lugnt i trafiken nu i sommar

Nu måste vi hjälpas åt. Olyckstalen för årets fyra första månader är högre än tidigare år. Vi måste ta det lugnare, planera restiderna. Vara vänliga mot våra medtrafikanter. Då...

Sluta gnäll och gå till handling

Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

C: Ny momskostnad för inhyrd vårdpersonal oroande

En fungerande vård och omsorg är en förutsättning för möjligheten att bo och leva i hela Sverige. Tillgång till vårdpersonal är givetvis avgörande. Det finns dock många hinder på...

Mer trycksvärta på fingrarna!

Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nord-Sverige i början av...

Myndigheter och företag måste samarbeta kreativt

Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Då tankarna ges plats att vändas och...

Statliga jobb gör stor skillnad

Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...