Onsdag 16 oktober 2019

Nordsverige

Kulturen ska breddas i Sollefteå

Insändare · Published jul 9, 2019 at 08:00

Det florerar mycket rykten om Apotekshuset i Sollefteå men vi kommer inte att avveckla kulturell verksamhet, tvärtom, vi vill ha mer kultur i hela kommunen. Jag har stor förståelse för att förändring skapar oro men vi måste också kunna tänka nytt för att få mer verksamhet och bredda kulturen.

Verksamheten på Sollefteå museum och Apotekshuset fortsätter och får en ny inriktning under hösten 2019. Sollefteå Museum har stängt över sommaren för att bemanna verksamheten på Orrenhuset.

Under hösten kommer den populära verksamheten i Orrenhuset att flytta till Apotekshuset. Det innebär att Apotekshuset kommer att fyllas med mer kultur och fler utställningar. Redan nu pågår arbetet med att planera kulturaktiviteter i Apotekshuset och hela kommunen under hösten 2019.

De permanenta utställningarna kommer att ta en mycket mindre plats till förmån för fler och roterande utställningar. Verksamheten kommer att fortsatt ske i kommunalregi men också i samarbete med kulturskapare och kulturföreningar. Förändringen innebär i korthet att den permanenta utställning som funnits i Apotekshuset under lång tid kommer att få ta mindre plats till förmån för en mer dynamisk utställningsverksamhet.

Vår historia kommer fortsatt att visas upp men det finns väldigt mycket mer historia, berättelser och kultur som får plats i en permanent utställning. Under hösten kommer vi att ha en nyinvigning av den nya verksamheten på Apotekshuset och jag hoppas att vi då kan övertyga de som idag är oroliga för förändringen att detta är en utveckling som är till gagn för kulturen i hela kommunen.

Roger Johansson (VI)

ordförande i Utskottet

för Samhällsutveckling

Apotekshuset kommer få mer plats för roterande utställningar i den nya inriktningen för Sollefteås kulturliv

Glesbygden kan inte längre vara landets bidragsgivare

Skattereformen måste få ett innehåll som sätter stopp för delningen av landet i välmående storstadsområden och fattig landsbygd. I sitt sommartal i Kristinehamn sa statsminister...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Ökad skogstillväxt – bra för både klimat och välfärd

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Det är dags att samhället inser detta, och värnar...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

Skogsägare varnas för dålig plant och slarvig plantering

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? I denna debattartikel belyser vi...

Skamlös reklamkampanj

Spola Oatlys reklamkampan är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande reklamkampanjen...