Tisdag 23 april 2019

Nordsverige

Konsekvenserna av elbilar, vindkraft och biobränsle

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Jag är lite oroad för det som slutar på ”fritt”. Vi ska ha ett fossilfritt bränsle och det känns ju bra, men vad är alternativet? Förnybart.  Det ska vara förnybart men hur skall vi göra det? Biobränsle. Det ska vara framställt av trä eller annan växt. Det finns inte råvara inom våra gränser.

Det biobränsleraffinaderi som fanns i Örnsköldsvik gick i graven med många hundra miljoner i förlust. Det var två problem. Dels liten efterfrågan och brist på skogsråvara. Man försöker nu starta på nytt men det stupar på råvaran. Vår skog är inte helt slut men den sinar och konkurrensen om de träd som finns kvar ökar. Göteborg startade ett projekt på samma tema som lades ner med en förlust på en miljard. Skälet, ingen skogsråvara.

Det finns andra bränslen men inget kan helt byta ut fossilen. Elbilen. Elbilen är snygg när den står på gården men när man tänker på tillverkningen bleknar den betänkligt. Batterierna.  I batterierna ingår Litium och Kobolt. Litium bryts i Chile i ökenklimat. Torktiden är arton månader i värmen. Litium finns på många ställen i vårt land men är inte brytbart. Det är för små för att bli lönsamt.

De som bryter malmen är småpojkar i grävda gruvor där de går en tidig död till mötes. De behandlas med hugg och slag för att jobba hårt. Regimen förnekar att dessa gruvor finns - dom vill ha pengarna.

Nu visar det sig att den inte fungerar i kyla. Batteriernas förmåga att lagra el minskar så den blir svår att köra på vintern.

Till detta är elbilen dyr i inköp men också att ha. Man får inte ladda i uttaget hemma för det blir för stort energiuttag på kort tid. Man riskerar att det blir en brand. Vi har elbrist nu och det kommer att öka våldsamt om vi stänger ned kärnkraften. Normalt har vi överskott på nätterna men om vi ska ladda elbilarna får vi en konstant elbrist och vi får importera brunkolsel.

Vindkraften. Läste att en kvinna sade att vi kunde ersätta kärnkraften med vindkraft. När jag såg vem det var så var det VD-n för Vindkraftförespråkarna i landet.

Vindkraften är en av våra stora olyckor. Vi förstör värdefull natur och avfolkar landsbygden. Det är en så stor påverkan att ingen skulle tänka tanken om man tänker efter före.

Kommunerna är lättlurade och öppnar för utländska brunkolsägare. Ja, men de får bredband sade en när jag klagade. Vad ska de med bredband när de inte kan bo kvar. Vem har ansvaret när det är slut? Är det markägaren? Är det utländska bolaget för de är uteslutande utländska ansvariga för rivning och återställande av marken?

Vem ansvarar för de vägar man byggt? Det finns inget hållbart med vindkraften. Den vattenkraft, vindkraft och kärnkraft som produceras får certifikat som garanterar så kallad ”ren el”.

Dessa säljer man till brunkolsägare på kontinenten och de kan öka sin framställning av brunkolsel i samma omfattning. De köper utsläppsrätten och vi står där med en förstörd natur. Är det ingen som ser detta som ett problem? Något helt annat.

Nathan Leroy

Låt hundarna synas i mörkret

Nu går vi mot ljusare tider, men än är det mörkt på kvällarna. En grupp som alltid rör sig ute sent på dygnet är hundägare som rastar sina hundar innan nattvilan. En del sköter...

Dags för lokalbanker att ta över!

Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

Planera påskresan och kör med omdöme

Påsken är den mest trafikintensiva helgen under året. Om vi hjälps åt kanden också bli den trafiksäkraste trafikhelgen. Serva bilen, glöm ej att kolla lufttrycket i reservhjulet....

Demokratiskt och frihetligt EU

Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg, ett viktigt val på många sätt och vis. EU påverkar människors vardag i Sverige långt mer än de flesta är medvetna om. Den lokala...

Folk som behövs hos oss utvisas

När Saad idag vittjade vår brevlåda, hade han två kuvert. Det ena var från skatteverket och innehåller blanketter för självdeklaration och det andra från advokaten med avslag på...

Digitalisering frälsning eller fördärv?

Digitalisering framhålls ofta som en av vår tids allra viktigaste demokratifrågor. I samhällsdebatten frodas föreställningen om att digitalisering är lösningen på landsbygdens...