Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Konsekvenserna av elbilar, vindkraft och biobränsle

Insändare · Published feb 7, 2019 at 01:15

Jag är lite oroad för det som slutar på ”fritt”. Vi ska ha ett fossilfritt bränsle och det känns ju bra, men vad är alternativet? Förnybart.  Det ska vara förnybart men hur skall vi göra det? Biobränsle. Det ska vara framställt av trä eller annan växt. Det finns inte råvara inom våra gränser.

Det biobränsleraffinaderi som fanns i Örnsköldsvik gick i graven med många hundra miljoner i förlust. Det var två problem. Dels liten efterfrågan och brist på skogsråvara. Man försöker nu starta på nytt men det stupar på råvaran. Vår skog är inte helt slut men den sinar och konkurrensen om de träd som finns kvar ökar. Göteborg startade ett projekt på samma tema som lades ner med en förlust på en miljard. Skälet, ingen skogsråvara.

Det finns andra bränslen men inget kan helt byta ut fossilen. Elbilen. Elbilen är snygg när den står på gården men när man tänker på tillverkningen bleknar den betänkligt. Batterierna.  I batterierna ingår Litium och Kobolt. Litium bryts i Chile i ökenklimat. Torktiden är arton månader i värmen. Litium finns på många ställen i vårt land men är inte brytbart. Det är för små för att bli lönsamt.

De som bryter malmen är småpojkar i grävda gruvor där de går en tidig död till mötes. De behandlas med hugg och slag för att jobba hårt. Regimen förnekar att dessa gruvor finns - dom vill ha pengarna.

Nu visar det sig att den inte fungerar i kyla. Batteriernas förmåga att lagra el minskar så den blir svår att köra på vintern.

Till detta är elbilen dyr i inköp men också att ha. Man får inte ladda i uttaget hemma för det blir för stort energiuttag på kort tid. Man riskerar att det blir en brand. Vi har elbrist nu och det kommer att öka våldsamt om vi stänger ned kärnkraften. Normalt har vi överskott på nätterna men om vi ska ladda elbilarna får vi en konstant elbrist och vi får importera brunkolsel.

Vindkraften. Läste att en kvinna sade att vi kunde ersätta kärnkraften med vindkraft. När jag såg vem det var så var det VD-n för Vindkraftförespråkarna i landet.

Vindkraften är en av våra stora olyckor. Vi förstör värdefull natur och avfolkar landsbygden. Det är en så stor påverkan att ingen skulle tänka tanken om man tänker efter före.

Kommunerna är lättlurade och öppnar för utländska brunkolsägare. Ja, men de får bredband sade en när jag klagade. Vad ska de med bredband när de inte kan bo kvar. Vem har ansvaret när det är slut? Är det markägaren? Är det utländska bolaget för de är uteslutande utländska ansvariga för rivning och återställande av marken?

Vem ansvarar för de vägar man byggt? Det finns inget hållbart med vindkraften. Den vattenkraft, vindkraft och kärnkraft som produceras får certifikat som garanterar så kallad ”ren el”.

Dessa säljer man till brunkolsägare på kontinenten och de kan öka sin framställning av brunkolsel i samma omfattning. De köper utsläppsrätten och vi står där med en förstörd natur. Är det ingen som ser detta som ett problem? Något helt annat.

Nathan Leroy

Klimatet och landsbygden

Landsbygden ligger inte högt i kurs hos klimatfanatikerna. Snarast bör den avvecklas/avfolkas. Där kör man mer bil och all service där är transportintensiv. Där har man...

Norrmejerier bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

VVS-branschen hyllar nya krav på enskilda avlopp

Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och...

Låt skillnader bli till styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Trafikverkets välvilliga beslut motarbetar cyklandet

Trafikverkets välvilja att säkra cyklisternas hälsa får motsatt effekt. Genom att peka ut väg 348 och E14 som ej trafiksäkra för cykling, så ställer jag mig som cyklist frågande...

Greta behöver en kompis

Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...