Lördag 23 januari 2021

Nordsverige

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Insändare · Published nov 26, 2020 at 01:15

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland är till exempel kommunerna den största arbetsgivaren och så ser det ut i nästan hela Sverige.

Därför är det viktigt hur kommunen agerar på marknaden. Den som är mycket stor måste också vara mycket snäll. Företag runt om i landet är beroende av kommunens inköp. Under pandemin har också fler företag blivit intresserade av offentliga kontrakt, eftersom det offentligas behov är inte lika utsatt för marknadens nycker.

För kommunen kan det finnas många fördelar med att upphandla allt från konsulttjänster till sophämtning. Det kan ge innevånarna fler alternativ att välja mellan samt öka kvaliteten och effektiviteten i tjänsterna. Inte minst bidrar det till ett bättre lokalt företagsklimat.

Företagarna har granskat utvecklingen av kommunernas inköp från privata företag sedan 2015. Vår granskning visar att de köper i snitt 13 procent som andel av verksamhetens totala kostnader från privata företag, enligt Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Det har inte heller skett någon ökning under de senaste åren, snarare tvärtom. Siffrorna varierar dock stort från mindre än två procent hos dem som köper minst till 40 procent hos dem som köper mest. I Ångermanland är det Härnösands kommun som köper mest från privata företag 7,4% (dock en minskning sedan 2015 med 0,8%)

Kramfors kommun upphandlar 6,3% (ökning med 2,1%), Örnsköldsviks kommun upphandlar 5,5% (ökning med 0,6%) och Sollefteå kommun upphandlar 5,1% (ökning med 0,6%). Politiska beslut ligger oftast bakom i hur hög utsträckning kommuner konkurrensutsätter sina inköp eller istället väljer att utföra dessa i egen regi. 

I dessa corona-tider får kommunerna inte tappa takten i sina inköp. De inköpsplaner som finns måste genomföras och upphandlingar och andra investeringar växlas upp. Lokala företag som är beroende av kommunen som kund behöver stimulans, de behöver kommunen som kund.

Att köpa något av en lokal leverantör istället för att göra det själv kan vara just det som gör att lokala företag slipper gå omkull. Därför är det också klok kommunalpolitik.

Företagarna

Joakim Sjöstedt

regionchef Västernorrland,

Jämtland-Härjedalen

Pontus Lindström

expert lokalt företagsklimat

Magnus Johansson

expert offentlig upphandling

och konkurrens

I dessa corona-tider får kommunerna inte tappa takten i sina inköp.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

En natt jag drömde…

Vaknade plötsligt en natt för några dagar sedan av en märklig dröm. På tomten invid vårt hus hade en flyktingfamilj med ett barn fått sätta upp sitt tält. I drömmen hade jag lovat...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Nu gäller det för alla att göra sitt – politiker, företagare, organisationer och enskilda personer – för att ta tillvara de möjligheter som finns att skapa en livskraftig, växande landsbygd när vi tillsammans förhoppningsvis får bukt på pandemin.