Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Boende på landsbygden betalar ofta mer skatt för mindre service och detta skulle kunna åtgärdas genom en riktad höjning av grundavdraget. Foto: ARKIV

Klyftorna kan minska med differentierat grundavdrag

Insändare · Published jul 19, 2019 at 07:15

Landsbygden är hjärtat i Centerpartiet. Det är härifrån vi kommer och det är här vi lever. Vi vill vända den utveckling som pågår och se till att hela Sverige får fortsätta att leva.

Då kan vi inte ha en situation där människor betalar mer i skatt men får mindre service. För att vända utvecklingen föreslår vi nu ett höjt grundavdrag. Det är dags att vända trenden och se till att hela Sverige får fortsätta att leva.

De senaste 30 åren har Sveriges landsbygdskommuner tappat två av tre invånare. Särskilt här i norra Sverige är situationen som mest allvarlig. De kommuner med störst avfolkning ligger just i stödområde A eller B, det vill säga i nordvästra delen av vårt land.

Konsekvenserna blir att färre människor ska betala för skola, vård och omsorg. Ofta justeras detta genom att betala en högre kommunskatt än i andra kommuner. Det i sin tur riskerar att leda till ännu större avfolkning, ännu högre skatter och ännu sämre ekonomiska förutsättningar. Nu ger Centerpartiet förslag på hur den negativa utvecklingen kan brytas.

Idag är Norrlands inlands polistäthet Sveriges lägsta geografiskt sett. I Södra Lapplands polisområde ska en polisbil täcka ett område lika stort som Danmark på vardagskvällar och nätter. Medborgarna kan därför inte vara säkra på att polisen hinner fram i tid. Ett annat exempel på dålig service är Trafikverkets omvandlande av ett antal allmänna vägar till enskilda vägar.

De boende som är beroende av vägarna har tvingats bilda samfälligheter för att sköta om vägarna och kostnaderna täcks nu istället via samfällighetsavgifter. Detta sker utöver de skillnader i utbildningsnivå och inkomst som finns. Dessutom kan vi också se skillnader i folkhälsa mellan delar av landsbygden och resten av landet.

Landsbygdskommuner har lägst medellivslängd i Sverige, folk i norra delen av landet har sämre hälsa än i söder och barn och vuxna i glesbygden gör färre besök hos läkare än i städerna. Det här är bara några exempel på när staten drar sig tillbaka från landsbygden. Nu måste vi råda bot på orättvisan att betala högst skatt men få sämst service.

Genom att höja grundavdraget för människor i den här delen av Sverige går vi ett steg på vägen för att stoppa avfolkningen och ge rättvisa till de som drabbas av dålig service och samtidigt har det högsta skattetrycket.

En medianinkomsttagare i norra Sverige betalar i snitt 3700 kronor mer i skatt varje år, jämfört med invånare i övriga landet. Förslaget att höja grundavdraget med 11 000 kr per år för inkomsttagare i dessa kommuner skulle göra att skillnaderna försvann och skatteklyftan sluts.

Detta skulle göra att människor får mer pengar kvar i plånboken, vilket får landsbygdskommuner att blomstra. Ungefär 1,2 miljoner människor omfattas totalt av förslaget.

Ett höjt grundavdrag gör stor skillnad för de människor som berörs och för bygderna de bor i. Tillsammans med andra reformer som genomförs genom Januariavtalet kan vi få fler företagare och bättre infrastruktur även på landsbygden.

Det här är ett konkret steg på vägen för att bryta de orättvisa skatteskillnaderna mellan stad och land. Det här är Centerpolitik som gör skillnad.

Emil Källström (C)

Riksdagsledamot Västernorrland

Ida Stafrin (C)

Distriktsordförande Västernorrland

Särskilt höjt grundavdrag skulle sluta klyftan.

Klimatet och landsbygden

Landsbygden ligger inte högt i kurs hos klimatfanatikerna. Snarast bör den avvecklas/avfolkas. Där kör man mer bil och all service där är transportintensiv. Där har man...

Norrmejerier bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

VVS-branschen hyllar nya krav på enskilda avlopp

Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och...

Låt skillnader bli till styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Trafikverkets välvilliga beslut motarbetar cyklandet

Trafikverkets välvilja att säkra cyklisternas hälsa får motsatt effekt. Genom att peka ut väg 348 och E14 som ej trafiksäkra för cykling, så ställer jag mig som cyklist frågande...

Greta behöver en kompis

Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...