Tisdag 20 oktober 2020

Nordsverige

Klimathotet på tas inte på allvar

Insändare · Published sep 17, 2020 at 01:15

Sverige är ett av de länder som tar lättast på klimathotet, enligt en studie från ett medieforskningsinstitut knutet till Oxford University. Bara hälften av de svenskar som svarat på studiens frågor tycker att klimatförändringarna utgör ett allvarligt eller mycket allvarligt problem.

Sveriges siffror i studien liknar siffrorna från Trumps USA och det kolproducerande Australien, medan en mycket större andel av befolkningen i andra länder ser klimathotet som ett svårt problem.
Hur är detta möjligt, i ett land som Sverige med en hög utbildningsnivå? Hur kan hälften av de tillfrågade svenskarna ha missat oroande fakta som att 2020 tycks bli det varmaste år som någonsin uppmätts, att Arktis’ is försvinner i rekordfart och att orkaner, översvämningar och annat extremväder blir allt vanligare i den globala uppvärmningens spår?

En förklaring är väl att Sverige ännu inte råkat illa ut på grund av sådana väderhändelser. En annan förklaring kan vara att studiens deltagare själva anmält sig till enkäten. Att den inte byggt på något slumpmässigt utval kan ha gett ett skevt resultat, med tanke på att s k klimatskeptiker verkar vara mer aktiva på Internet än de som inser klimathotets faror.

”I Sverige är de som bryr sig minst om klimatförändringarna nästan dubbelt så benägna att dela nyheter på nätet än de som tar klimathotet på allvar. I både Sverige och USA ser vi hur en mycket högljudd minoritet gör stort väsen av sig på Internet”, skriver forskarna från Reuters Institute.

Vad ska man dra för slutsats av detta? Kanske att vi som bryr oss om klimathotet ska höja rösterna ännu mer. När nyheterna om skador på naturen nu kommer allt tätare, så borde detta märkas i alla kanaler – båda sociala media och ”gammelmedia”.

Ingela Björck

Smutskastning i TV av gymnastiktränare i Ö-vik

När Jennifer Pettersson, f.d. elitgymnast, får sitta oemotsagd i TV 4:s morgonstudio och berätta om alla övergrepp hon fick utstå under åren som elitgymnast i Ö-viks klubben ÖGK...

Sollefteå har fått tillbaka sin själ

Den kollektiva lycka som nu drar igenom Sollefteå går nästa att ta på. Folk på stan går och småler, blommor och grattishälsningar skickas till kommunen av såväl privatpersoner som institutioner, Sollefteå är återigen en stolt militärstad.

Norberg (S) vill sätta munkavle på partivänner

Det räcker inte med att en majoritet i stiftsstyrelsen försöker avsätta biskop Eva Nordung Byström. Nu går stiftsstyrelsens vice ordförande, socialdemokraten Kennerth Norberg, ett...

Stadsnorm hejdar omställning!

Det mesta av både nyhetsförmedling och samhällsdebatt förs ur ett stadsperspektiv. Staden är normen varmed andra livsmiljöer ses som avvikande.

Sollefteå, Västernorrland och försvaret blev vinnare

I dagarna lämnas den försvarsproposition som förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen på riksdagens bord. Utan Centerpartiets hårda arbete under många år...

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer till en ovisshet i Afghanistan eller till ett papperslöst liv i Sverige, där försörjningen kanske blir svarta jobb med slavlöner eller i värsta fall kriminalitet.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport