Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Om S, M och L tillåts fortsätta med sin centraliseringspolitik är snart Sollefteå akutsjukhus ett minne blott, menar KD. Foto: ARKIVBILD

KD: Spara inte på Sollefteå akutsjukhus

Insändare · Published jun 3, 2021 at 01:15

Ska Sollefteå bli ett ”Primärvårdssjukhus”. Den frågan ställer vi kristdemokrater oss när vi ser besparingsförslagen som berör Sollefteå sjukhus.

Det är rejäla neddragningar av antalet vårdplatser som föreslås. På Kardiologiavdelningen (avd 16) och Strokeavdelningen (avd 17) ska 25 procent av vårdplatserna avvecklas, men det värsta är inte detta. Det är förslaget att avveckla den invasiva ventilatorbehandlingen (respiratorvården) och den kontinuerliga dialysbehandlingen (dialysverksamheten) på IVA med konsekvensen att patienter blir tvunga att åka hela vägen till Örnsköldsviks sjukhus.

Det här försöker man mörka i förslaget till beslut. I detta står bara att man ska reducera IVA med 3 vårdplatser men i handlingarna framkommer det vad avsikten är: Det är att lägga ner IVA och ersätta denna avdelning med en avdelning för Intermediär medicin. Det blir alltså en vårdavdelning där patienten är för ”frisk” för intensivvård men för ”sjuk” för att läggas på en vanlig vårdavdelning.

Områdesdirektören och verksamhetschefen bedömer i ett missiv att förslaget för IVA är genomförbart, men genomförbart är inte detsamma som att det ger en god och nära vård. Kristdemokraterna vill ha en god, nära och jämlik vård i hela länet och då behövs Sollefteå. Det är långa avstånd i länet och hade man haft ett helhetsperspektiv på besparingarna så hade man insett att det inte sparar pengar. Transporterna ökar och med de också patientsäkerhetsriskerna. Kristdemokraterna säger därför nej till besparingsförslagen när det gäller Sollefteå sjukhus.

Tillåts S, M och L fortsätta med sin centraliseringspolitik har är snart Sollefteå som akutsjukhus ett minne blott!

Mona Hammarstedt (KD)

gruppledare Region Västernorrland

Henrik Sendelbach (KD)

vice gruppledare Region Västernorrland

Det är rejäla ned-
dragningar av
antalet vårdplatser som föreslås.

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport