Tisdag 21 januari 2020

Nordsverige

(KD): Satsa på primärvården!

Insändare · Published dec 5, 2019 at 01:15

Det är med stor besvikelse som vi kristdemokrater ser att Socialdemokraterna vägrar tänka om fortsätter med centralisering och kortsiktiga lösningar, numera tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Tyvärr löser denna politik inte regionens ekonomiska problem utan kommer säkerligen tvinga fram nya skattehöjningar, kanske redan nästa år!

Kristdemokraterna har en plan och är redo att ta över när det är dags! Regionen behöver ett ledarskap och en ny politik där personalen lyfts fram och ett långsiktigt arbete inleds för en jämlik, nära och tillgänglig vård i hela länet.

Är man inte är en bra arbetsgivare kommer man alltid ha svårt att rekrytera personal. Då löser man inte stafettkostnader hur mycket man än försöker. Man måste istället börja jobba långsiktigt med målet att bli länets bästa arbetsgivare. I takt med att rekryteringen blir lättare kommer vi få se att stafetterna minskar i antal.

Primärvården är grunden för målet att uppnå en jämlik, nära och tillgänglig vård. Alla verkar numera överens om att tillföra mer resurser till primärvården, men det räcker inte. Dessa nedläggningar och nedgraderingar av vårdcentraler måste upphöra och så behöver nya dörrar öppnas. Ett utökat vårdval gör det möjligt att överföra verksamheter från specialistvård till primärvården. Detta skapar möjligheter för verksamheter att profilera sig och att kunna använda sina lokaler mer effektivt.

Folkhälsan är en annan viktig pusselbit. Ett friskare Västernorrland innebär att övriga vården avlastas vilket i förlängningen innebär bättre tillgänglighet och minskade vårdköer. I Kristdemokraternas budgetförslag i år föreslogs en ökning av ramen för folkhälsan med närmare 50 procent på tre år! Även Livsstilsmedicin Österåsen behövs för att säkra folkhälsan.

Till skillnad från SD som vill avyttra/lägga ner Österåsen vill KD istället utveckla Österåsens verksamhet. Så sluta nu upp med centraliseringsdumheterna. Börja istället med att vårda vården och utveckla primärvården.

Kristdemokraterna

Region Västernorrland

Boo Nilsson ska inte skriva andra på näsan

För att, som Boo Nilsson vill, kunna skriva andra på näsan, är det bra om det man säger och påstår är korrekt. Tyvärr har han fel om de mest grundläggande fakta, vilket för med...

Har vi valt fel riksdagsmän?

När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Låt BB vara fritt från reklam om privata sjukhus

Nyligen fick jag barn. Det var en bra förlossning och jag känner mig stolt och glad över alla grymma barnmorskor och undersköterskor. Efteråt serverades vi mackor och te, vilket...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Vågar du rösta emot dina partikamrater, Elisabet?

Den 30/1 2020 har BB-ockupationen pågått tre (3) år sedan Socialdemokraterna inte hållit sina vallöften vid valen 2014 då de lovade att behålla tre fullvärdiga akutsjukhus i...

Närproducerat är flerfalt bättre

Jordbruksexperten Gunnar Rundgren har riktat hård kritik mot de klimatmärkningar som görs bl. a av det statliga forskningsinstitutet Rise. Kritiken har två huvudlinjer. Den ena...