Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

(KD): Satsa på primärvården!

Insändare · Published dec 5, 2019 at 01:15

Det är med stor besvikelse som vi kristdemokrater ser att Socialdemokraterna vägrar tänka om fortsätter med centralisering och kortsiktiga lösningar, numera tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Tyvärr löser denna politik inte regionens ekonomiska problem utan kommer säkerligen tvinga fram nya skattehöjningar, kanske redan nästa år!

Kristdemokraterna har en plan och är redo att ta över när det är dags! Regionen behöver ett ledarskap och en ny politik där personalen lyfts fram och ett långsiktigt arbete inleds för en jämlik, nära och tillgänglig vård i hela länet.

Är man inte är en bra arbetsgivare kommer man alltid ha svårt att rekrytera personal. Då löser man inte stafettkostnader hur mycket man än försöker. Man måste istället börja jobba långsiktigt med målet att bli länets bästa arbetsgivare. I takt med att rekryteringen blir lättare kommer vi få se att stafetterna minskar i antal.

Primärvården är grunden för målet att uppnå en jämlik, nära och tillgänglig vård. Alla verkar numera överens om att tillföra mer resurser till primärvården, men det räcker inte. Dessa nedläggningar och nedgraderingar av vårdcentraler måste upphöra och så behöver nya dörrar öppnas. Ett utökat vårdval gör det möjligt att överföra verksamheter från specialistvård till primärvården. Detta skapar möjligheter för verksamheter att profilera sig och att kunna använda sina lokaler mer effektivt.

Folkhälsan är en annan viktig pusselbit. Ett friskare Västernorrland innebär att övriga vården avlastas vilket i förlängningen innebär bättre tillgänglighet och minskade vårdköer. I Kristdemokraternas budgetförslag i år föreslogs en ökning av ramen för folkhälsan med närmare 50 procent på tre år! Även Livsstilsmedicin Österåsen behövs för att säkra folkhälsan.

Till skillnad från SD som vill avyttra/lägga ner Österåsen vill KD istället utveckla Österåsens verksamhet. Så sluta nu upp med centraliseringsdumheterna. Börja istället med att vårda vården och utveckla primärvården.

Kristdemokraterna

Region Västernorrland

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport