Måndag 18 oktober 2021

Nordsverige

Kaos i Härnösands stifts ledning skapar stor oreda

Insändare · Published okt 8, 2020 at 01:15

Kräv ansvar av stiftsstyrelsen och inte av biskop Eva Nordung Byström. Det bör vara utgångspunkten i de fortsatta diskussionerna i det kaos som uppstått i Härnösands stifts ledning. Och den beslutande instans som har befogenhet att utkräva detta ansvar är stiftsfullmäktige.

Stiftsstyrelsen i Härnösands stift har figurerat i tidningarna i mindre smickrande sammanhang under en följd av år. Och nu börjar måttet vara rågat. Vi är många som minns hur stiftsstyrelsen, eller om det enbart var dess arbetsutskott, beslöt att inte renovera biskopsgården utan köpte en femrummare centralt i Härnösand långt innan nya biskopen skulle tillträda. Tanken var då att köpa en annan lägenhet för representation eller bygga om lokaler på biskopskansliet för detta ändamål. Att få komma hem till biskopen på lunch eller middag skulle med andra ord ske i helt främmande lokaler. Beslutet överklagades som tur var och stiftsstyrelsen fick tänka om. Den dyra femrummaren på Skeppsbron i Härnösand fick säljas efter knappt ett år för 1 580 000 kr med nästan 400 000 kr i förlust. Enbart detta är en bedrift.

Strax innan Eva Nordung Byström skulle tillträda sitt ämbete utannonserades tjänsten som stiftsdirektor, det vill säga stiftets högsta tjänsteman. Alla tre facken motsatte sig med stor emfas den föreslagna utnämningen. De tre facken representerade samtliga anställda och invändningarna bestod bland annat i att den föreslagna tjänstemannen saknade erfarenhet och kunskap om kyrkans arbete. Präster, diakoner och kyrkans ungdomsledare med flera motsatte sig den föreslagna personen. De ville att tjänsten skulle utannonseras på nytt. Facken hävdade att stiftsstyrelsen bäddade för en katastrof ur arbetsmiljösynpunkt på stiftskansliet men också onödiga problem i församlingarna eftersom stiftsdirektorn bland annat ska leda stiftsadjunkterna. Den föreslagna stiftsdirektorns frånvaro av kyrklig erfarenhet och kyrkligt arbete sågs som ett stort hinder. Även Eva Nordung Byström, som då var vald till biskop, motsatte sig utnämningen.

Men det räcker inte med detta. Strax innan biskop Eva tillträdde tog stiftsstyrelsen följande beslut:

Östersundskontoret med fyra medarbetare drogs in utan dialog med de direkt berörda. Beslut om nya kanslilokaler i Härnösand togs trots att en överväldigande del av personalen var starkt emot.

Det som hänt och händer just nu på stiftskansliet är att stiftsstyrelsen totalt vingklippt biskop Eva Nordung Byström i hennes möjlighet att arbeta. Stiftsdirektorn har gjorts till personalchef och således chef över stiftets präster och diakoner och all annan personal. Informella möten hålls i förväg med stiftsstyrelsens vice ordförande och en inre krets och när ärenden kommer till stiftsstyrelsen för beslut är saker och ting redan avgjorda. Det naturliga är självklart att biskopen är högsta tjänsteman med befogenhet att leda all personal via stiftsdirektorn med förkunnelse och församlingsliv i centrum. Men så är det dessvärre inte inom Härnösands stift.

Sven Lindblom

Kyrkvärd och ledamot

Arnäs församlingsråd

Den svenska skolan behöver en omstart

Staten måste införa bättre styrning och hjälp till skolan. Alla kommuner klarar inte av att hålla en kvalitetsmässig och likvärdig skola i hela landet. Den kommunala budgeten för...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens. På...

Omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?
Sport