Måndag 18 oktober 2021

Nordsverige

Kalhyggena är bara möjliga därför att de redan finns

Insändare · Published okt 14, 2021 at 01:15

Jag tror inte Arne Lindström riktigt inser hur mycket ursinne skogsbrukets kalhuggningar har framkallat hos svenska folket. Alla de som en morgon har vaknat och sett skogsmaskinerna slakta den skog där de sedan barnsben vandrat för att plocka bär och njuta av naturen. De som kommit ut till sin idylliska sommarstuga och till sin förfäran hittat den på ett kalhygge. Samer som inte finner föda till sina renar. Turistföretagare som ska förklara för utländska besökare att de inte kommit till en krigszon.

Jag tror att du Arne vid måste hålla med mig: om inte kalhuggningsbruket existerade idag, så skulle det vara omöjligt att införa det. Opinionen och vetenskapen skulle aldrig tolerera sådana ingrepp i naturen. Kalhyggena är bara möjliga därför att de redan finns. De förklaras av sin historia.

På femtiotalet började det storskaliga trakthuggandet. Skogen kalavverkades för att ersättas med virkesåkrar. Då var tidsandan var helt annorlunda. Den gamla bibliska föreställningen om människan som skapelsens krona var ännu orubbad. Ekonomi betydde allt i skogsbruket, ordet naturvård förekom inte. Att mänsklig verksamhet på allvar kunde hota livsbetingelserna på jorden var en tanke som ännu knappast fötts.

Det gamla överhetssamhället levde kvar. Det stora skiftet som inleddes under sextiotalet låg i framtiden. Det förekom knappast att folk protesterade mot vad överheten tog sig för. Det var inga demonstrationer och namninsamlingar mot vägbyggen och kraftverksdammar och gruvor. Politikerna bestämde vad bolag och myndigheter fick göra, vanligt folk la sig inte i. Men tänk tanken att i ett Sverige utan kalhyggen idag, skulle ett skogsbolag få för sig att på ett område av tiotals eller hundratals hektar hugga ner i stort sett vartenda träd och köra sönder marken med väldiga maskiner. Skulle någon ens kunna komma på en sådan idé?

Göran Burén

Författare

Skogen kalavverkades för att ersättas med virkesåkrar.

Den svenska skolan behöver en omstart

Staten måste införa bättre styrning och hjälp till skolan. Alla kommuner klarar inte av att hålla en kvalitetsmässig och likvärdig skola i hela landet. Den kommunala budgeten för...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens. På...

Omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport