Lördag 18 september 2021

Nordsverige

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Insändare · Published jul 27, 2021 at 01:15

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Ledande politiker har målat in sig i ett hörn och fortsätter oförtrutet med ledorden ”vi vet bäst” och nedmontering och platsreduceringar är lösningen på allt. Att lägga örat mot marken och lyssna på personalen är inget för dem.

Nej fy, då kan man ju framstå som en svag politiker som inte tycks ha koll på läget och det skulle ju kunna äventyra kommande valrörelse. Så man fortsätter på inslagen väg trots att specialister säger upp sig och invånarna får allt sämre förutsättningar till en trygg och kvalificerad vård.

Hur långt ska nedmonteringen av Region Västernorrland få gå innan någon högre instans kliver in och tar över rodret? 

Som invånare i denna region blir man rädd! Vilken vård ska man kunna förvänta sig den dag man behöver den? Ska man förlita sig på att personalen fortsätter att springa gatlopp och tar kurvan runt hörnet till nästa korridor allt snabbare för att hinna med?

Förlita sig på att den som arbetar inom vården har Moder Teresa som sin förbild och ser arbetet som sitt kall i livet trots att förutsättningarna blir allt sämre?

Jag kan tänka mig att det finns de som anser att jag tar i från tårna och till viss del överdriver när jag använder ordet haverikommission. Vem är jag som sitter hemma i soffan och kritiserar? Borde jag inte istället kliva in och ta mitt demokratiska ansvar jag med?

Jag har i närmare trettio års tid varit förtroendevald och försvarat demokratin. Tagit långa och hårda debatter mot de som kritiserat och pekat på demokratins svagheter. Jag är än idag lika övertygad om att demokratiska val är det enda och bästa sättet ett land kan styras på. Men man måste också våga öppna ögonen och se dess svagheter. 

Hur ska man förhålla sig till en realitet där styrande politiker och till viss del även höga tjänstemän inom en region helt tycks ha tappat förmågan att styra och leda? Där det sprids en frustration och uppgivenhet inom den egna personalstyrkan och där det öppet talas om att det är rent farligt att vara patient i en del av vårdkedjan? 

Borde det inte i sådana fall finnas en bortre gräns för ledningens toppstyrning, där en högre instans tar vid och säkerställer att befolkningen i en region som Västernorrland säkras den vård som vi likt övriga delar av landet har rätt till och som vi dyrt betalar för via skattsedeln?


Kristina Karlström Hallin 

Politiker har målat in sig i ett hörn och fortsätter oförtrutet med ledorden ”vi vet bäst”.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

Se upp för dyra konsultarvoden

Nu är det hög tid innan valet att stå för vad som skett! Som skattebetalare i Region Västernorrland kräver jag en redovisning av vad konsultarvodena har kostat oss skattebetalare...

Humlor kräva denna dryck

I samma stund som du aktivt väljer bort komjölk till förmån för havredryck bidrar du faktiskt till att minska förutsättningarna för en biologisk mångfald i den svenska naturen.

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot och hat!

Hot och våld mot tjänstemän är ett av flera allvarliga hot mot demokratin. Riksdag och regering måste vara en motkraft och vidta kraftfulla åtgärder. I år är det 100 år sedan...

Vädret är en konkurrensfördel!

Knappast någon har kunnat förutspå den gröna industrirevolution som pågår i norra Sverige.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport