Fredag 10 april 2020

Nordsverige

Glenn Nordlunds gäng bygger ”luft(s)lott”

Insändare · Published mar 19, 2020 at 01:15

Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) och Hälso- och sjukvårdsnämndens förste vice ordförande Elina Arab (S) svarar inte Härnösandsborna på frågorna om framtiden för Närvården i Härnösand utan fortsätter att bygga ”luftslott” med vackra målformuleringar men utan konkreta svar och väljer istället att fokusera på att kritisera undertecknad, Centerpartiet och oppositionen för bristande ansvarstagande.

En opposition som konsekvent under de senaste åren har efterlyst ett tydligt politiskt ledarskap i Region Västernorrland som verkligen står upp för en nära vård och regional utveckling i hela länet och som sätter fokus på en långsiktigt hållbar ekonomi för regionen.

För att återgå till själva sakfrågan om Närvården i Härnösand och dess framtid som så väl beskrivs på följande sätt (se nedan) i Region Västernorrlands egen rapport ”Nära vård” så är Glenn Nordlund och Socialdemokraterna fortfarande Härnösandsborna svaret skyldiga för en verksamhet som lyftes till skyarna av samma parti som ett flaggskepp för dåvarande landstinget när den lanserades.

Nära vård

2009 lanserade Landstinget Västernorrland ”Närvård Härnösand”. Grundtanken som presenterades i en informationstidning från landstinget var att det skulle bygga på en utökad samverkan mellan kommun, landsting och sjukhusets mottagningar.

De flesta som utredaren talat med betecknar detta i dag som en slags ”filial” till Sundsvall sjukhus och att det aldrig riktigt blev som förväntat. Numera tycks kärnan i verksamheten vara primärvård med en lite brokig samling av andra verksamheter.

Utbudet tycks bestämmas från respektive länsklinik och någon samlad riktning eller ledning för Närvården i Härnösand tycks inte finnas.

I sammanhanget kan det vara intressant att notera att Region Uppsala i sin strategiska plan för ”Effektiv och nära vård 2030” planerar för uppbygganden av ett antal s.k. Vårdcentrum som till sin idé i stort sett liknar visionen om Närvården i Härnösand.

Det har inte funnits utrymme inom ramen för föreliggande utredning att fördjupa sig ytterligare i historien om Närvården i Härnösand och varför den ser ut som den göra i dag. Kanske har det saknats uthållighet eller också är helt enkelt befolkningsunderlaget för litet för att bära en sådan enhet på ett rationellt sätt.

Frågan kvarstår dock vilken verksamhet och inriktning verksamheten ska ta för framtiden?”

Jonny Lundin (C)

Oppositionsråd
Region Västernorrland

Kommunerna måste stötta företagen i coronakrisen

Coronaviruset har skapat en situation som saknar motstycke och slår brett mot i princip alla företag i Västernorrlands län. Nu krävs nolltolerans mot ökad regelbörda och ökade...

Ny maktordning efter coronan

Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

Om skolan vill kan autistiska barn få bra skolgång

Det är dags för mig att lyfta fram hur viktigt det är med mänskliga rättigheter även vid de svåraste av tider. Just nu härjar coronaviruset i Sverige och världen och vi är alla...

När det krisar håller vi ihop

Vi hjälper varandra, stöttar grannen och servar vännerna på ett sätt som många inte upplever i våra större städer till vardags.

Avstå alkoholen under coronan!

Det råder en världsomfattande kris som kommer att få stora konsekvenser på samhället. Världens myndigheter och regeringar arbetar nu hårt med att stävja konsekvenserna både...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.