Måndag 30 november 2020

Nordsverige

Skälen till att man vill bo på glansbygden är flera: - närheten till naturen, - tryggheten, - sociala samvaron, - man får mycket bostad för pengarna, skriver artikelförfattarna. Foto: ARKIVBILD

”Glansbygden” drar men lantmäteriet försinkar

Insändare · Published nov 19, 2020 at 01:15

Örnsköldsviks kommun har en målsättning att vi fram till 2030 skall ha 5 000 fler kommuninvånare. En tuff men fullt möjlig målsättning. Men 5 000 fler till 2030 kräver snabbare handläggning av lantmäterimyndigheten.

I kommunen har vi fyra Bygdsamföreningar Gideälvdal, Anundsjö, Grundsunda och Nätradalen. Vi är föreningar med främst tre intressenter näringslivet, föreningslivet och kommunen. Från Bygdsam vill vi verkligen arbeta för att denna målsättning skall bli verklighet. 5 000 fler kommuninvånare kräver satsning när det gäller näringsliv, boende och infrastruktur som skolor, äldreboenden m.m. I denna debattartikel väljer vi att fokusera på boendefrågan. Vi är helt övertygade att en del av dessa 5 000 vill bo på ”glansbygden” – ett mer relevant ord än landsbygd eller ännu värre glesbygd. Det är stor efterfrågan på boende inom Örnsköldsviks glansbygd. Barnfamiljer söker hus och fina tomter att bygga på.

Vi lever mitt i en pandemi. En pandemi som påskyndat den digitala utvecklingen och förändrar arbetsmarknaden. Allt kan arbeta till från sin bostad. Arbetsmarknaden blir allt mer nationell och internationell. Stationeringsort som Stockholm eller Berlin gör att man ändå kan välja att bosätta sig på glansbygden i Örnsköldsviks kommun och tillbringar några dagar i veckan på sin stationeringsort och arbetar resten av tiden från sin bostad. Skälen till att man vill bo på glansbygden är flera: - närheten till naturen, - tryggheten, - sociala samvaron, - man får mycket bostad för pengarna.

Inom Bygdsam har vi ett projekt för att få fler att bo i våra områden. En kartläggning har gjorts när de gäller fastigheter som saknar mantalsskrivna, och här går vi vidare för att se vilka fastigheter som kan komma ut till försäljning.

När det gäller förvärv av fastigheter har vi tyvärr en hämsko i lantmäterimyndigheten. Det finns otaliga exempel runt om i våra bygder där man väntat över 1,5 till 2 år på en relativt enkel lantmäteriförrättning. En förrättning som görs utan lokala besök utan bara är förändringar på kartan. I vissa fall har man hyrt ut fastigheter under övergångsperioden, andra har pengar låsta hos mäklare tills förrättningen är klar. Detta är helt oacceptabelt. Vad gör Örnsköldsviks kommun för att korta dessa handläggningstider? När kan vi se en förändring? Om kommunen fastställt en målsättning på 5 000 fler invånare till 2030, som kräver en uppslutning av alla parter är det förfärligt om kommunen själv är en bromskloss. Det skall också bli lättare att bygga strandnära. Här väntas ett utredningsförslag inom kort. Förhoppningen är kloka förslag och att Örnsköldsvik verkligen opinionsbildar i denna fråga.

Patrik Eriksson

Ordf. Bygdsam Gideälvdal

Patrik Eriksson

Ordf. Bygdsam Anundsjö

Åsa Ringlöv

Ordf. Bygdsam Grundsunda

Olle Häggström

Ordf. Bygdsam Nätradalen

Det är stor efterfrågan på boende inom Örnsköldsviks glansbygd. Barnfamiljer söker hus och fina tomter att bygga på.

Här avslöjas dubbelmoralen hos ledande politiker i länet

Vi i Sjukvårdspartiet fick besk kritik av företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland när vi i september förra året ”glatt släppt in två avhoppade...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Munskydd ger säkra avstånd

Fler än 8 personer kan sitta säkert i Globen. Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster. Detta gäller bl. a. teaterföreställningar,...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.