Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Förslaget att tillåta gårdsförsäljning av alkohol på prov i Västernorrland väcker starka känslor. Därför ägnas hela debattsidan till ämnet i veckans nummer av Nord-Sverige. Foto: pixa bay

Gårdsförsäljning av alkohol innebär slut för monopolet

Insändare · Published jul 27, 2020 at 11:15

I Nord Sverige daterad den 16 juli finns både en ledare av Johan Andersson och en artikel i tidningen med en intervju med Kristina Eriksson, ledamot för centerpartiet i regionfullmäktige. Båda lyfter fram argumenten för en gårdsförsäljning av alkohol. och Kristina, föreslår i en motion till regionfullmäktige att de ska ansöka hos regeringen om att bli försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol.

Både Johan och Kristina lyfter fram att den statliga utredningen från 2010 menar att gårdsförsäljning av alkohol inte ar några negativa konsekvenser för folkhälsan. Även undertecknad tror att gårdsförsäljning av alkohol bara marginellt påverkar alkoholkonsumtionen.

Det både Johan och Kristina utelämnar i Nord Svergie är att två statliga utredningar har kommit fram till att vi inte kan tillåta gårdsförsäljning och behålla monopolet. Det skulle innebära att Sverige förlorar sin möjlighet att ha kvar systembolaget. Där kommer det verkliga problemet fram som verkligen påverkar alkoholkonsumtionen och folkhälsan. Erfarenheter från andra delar av världen visar att konsumtionen ökar med över 40% vid avskaffande av monopolet. Ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion och därmed ökade skador.

Personligen har jag en rädsla för att en försöksverksamhet är en farlig väg att gå. Väljer vi att pröva det, markerar EU att det bryter mot överenskommelsen som skrevs när vi blev medlemmar, och därmed försvinner monopolet. Bevara oss för detta.

Alkohol är inte vilken vara som helst, och för mig är alkoholfrågan mer en folkhälsofråga än det är en näringspolitisk fråga. En rapport utförd av internationell forskargrupp visar att konsekvenserna av avskaffandet av alkoholmonopolet skulle leda till 29 000 fler fall av misshandel per år och ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall.

Höga Kusten och hela Västernorrland är ett fantastiskt område där vi tillsammans skall utveckla besöksnäringen. Personligen gör jag det genom ett engagemang i Bygdsam Nätradalen. Enligt min uppfattning är naturen och kulturen våra viktigaste delar, och jag är övertygad att vi klarar denna utveckling utan gårdsförsäljning av alkohol.
 

Olle Häggström

Nej till gårdsförsäljning av alkohol – alkohol är inte vilken vara som helst.

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Ska bredbandståget spåra ur?

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Gårdsförsäljning, ja tack!

Tiden är kommen, humlen är mogen, jästen har jäst, ja kalla det vad ni vill men nu är det på tiden att gårdsförsäljning tillåts i Sverige.