Onsdag 2 december 2020

Nordsverige

Förslaget att tillåta gårdsförsäljning av alkohol på prov i Västernorrland väcker starka känslor. Därför ägnas hela debattsidan till ämnet i veckans nummer av Nord-Sverige. Foto: pixa bay

Gårdsförsäljning av alkohol innebär slut för monopolet

Insändare · Published jul 27, 2020 at 11:15

I Nord Sverige daterad den 16 juli finns både en ledare av Johan Andersson och en artikel i tidningen med en intervju med Kristina Eriksson, ledamot för centerpartiet i regionfullmäktige. Båda lyfter fram argumenten för en gårdsförsäljning av alkohol. och Kristina, föreslår i en motion till regionfullmäktige att de ska ansöka hos regeringen om att bli försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol.

Både Johan och Kristina lyfter fram att den statliga utredningen från 2010 menar att gårdsförsäljning av alkohol inte ar några negativa konsekvenser för folkhälsan. Även undertecknad tror att gårdsförsäljning av alkohol bara marginellt påverkar alkoholkonsumtionen.

Det både Johan och Kristina utelämnar i Nord Svergie är att två statliga utredningar har kommit fram till att vi inte kan tillåta gårdsförsäljning och behålla monopolet. Det skulle innebära att Sverige förlorar sin möjlighet att ha kvar systembolaget. Där kommer det verkliga problemet fram som verkligen påverkar alkoholkonsumtionen och folkhälsan. Erfarenheter från andra delar av världen visar att konsumtionen ökar med över 40% vid avskaffande av monopolet. Ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion och därmed ökade skador.

Personligen har jag en rädsla för att en försöksverksamhet är en farlig väg att gå. Väljer vi att pröva det, markerar EU att det bryter mot överenskommelsen som skrevs när vi blev medlemmar, och därmed försvinner monopolet. Bevara oss för detta.

Alkohol är inte vilken vara som helst, och för mig är alkoholfrågan mer en folkhälsofråga än det är en näringspolitisk fråga. En rapport utförd av internationell forskargrupp visar att konsekvenserna av avskaffandet av alkoholmonopolet skulle leda till 29 000 fler fall av misshandel per år och ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall.

Höga Kusten och hela Västernorrland är ett fantastiskt område där vi tillsammans skall utveckla besöksnäringen. Personligen gör jag det genom ett engagemang i Bygdsam Nätradalen. Enligt min uppfattning är naturen och kulturen våra viktigaste delar, och jag är övertygad att vi klarar denna utveckling utan gårdsförsäljning av alkohol.
 

Olle Häggström

Nej till gårdsförsäljning av alkohol – alkohol är inte vilken vara som helst.

Den bästa julklappen kan vara en minut av din tid

Julen står för dörren och många undrar hur julfirandet ska se ut. Coronapandemin drar fram genom landet med en skrämmande kraft. Det vi för bara ett par månader sedan inte trodde...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Här avslöjas dubbelmoralen hos ledande politiker i länet

Vi i Sjukvårdspartiet fick besk kritik av företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland när vi i september förra året ”glatt släppt in två avhoppade...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport