Tisdag 2 mars 2021

Nordsverige

Friskolorna pungslår kommunerna på skattepengar

Insändare · Published feb 18, 2021 at 01:15

Det går en zombie över Skolsverige, en zombie som nu också kommit till Sundsvall. Till skillnad från de levande döda i skräckfilmerna är det dock mer skattemedel den hungrar efter. Den vinstdrivande friskolekoncernen John Bauer (JB) har sedan sin konkurs 2013 hemsökt flertalet kommuner och krävt mer skattepengar.

Konkursboet anser att skolpengen för deras utbildningsverksamhet var för låg, trots att bolagets ägare då tog ut miljoner i vinst. Att denna friskolezombie nu hemsöker Sundsvall och kräver 1 miljon av kommunen visar på hur absurd skolmarknaden är.

När JB-koncernen gick i konkurs drabbades över 11 000 elever och 1 000 lärare som blev utan skola över en natt. Det är kommunen som enligt lag har ansvaret att förse eleverna med nya skolplatser även när en friskoleägare försätter en skola i konkurs. Kommuner har alltså en ständig beredskap att städa upp efter friskolekoncerner.

Detta är dock ett ansvar som kommuner inte kompenseras för. I och med det s.k. skolpliktsansvaret har kommuner en lagstadgad skyldighet att se till att alla barn kan erbjudas en skolplats och ta emot nyinflyttade barn. Friskolor har inte detta ansvar och de kostnaderna som medföljer. Men trots det ska kommuner betala ut lika stor ersättning i skolpeng till dem. Med andra ord ersätts friskolor för ett ansvar de inte har.

Det är inte svårt att förstå att den överkompensationen som friskolor får möjliggör stora vinster. JB-koncernen gjorde år 2006 över 100 miljoner kronor i vinst. Ett aktuellt exempel är IES som 2019 delande ut 46,5 miljoner kronor till sina ägare.

Detta är ett systemfel som behöver rättas till. Många av skolmarknadens avarter kan vi komma tillrätta med genom de förslag som lagts fram i utredningen ”En mer likvärdig skola”. Utredningen föreslår bland annat en förändring av hur skolpengen beräknas så att den blir mer rättvis och kompenserar kommuner för deras särskilda ansvar och merkostnader.

Zombiekoncernen JB som nu över sju år efter konkurs kräver Sundsvall på skattepengar är ännu ett exempel på att vinstjakten i svensk skola har gått för långt. Allt fler inser att vi måste begränsa skolmarknaden samtidigt som partier som SD och M fortsätter skydda friskolekoncernernas privilegier.

Svensk skola behöver nu en majoritet i riksdagen för att öka likvärdigheten och bryta skolsegregationen. Vi hoppas att fler partier vågar se problemen med skolmarknaden och vill vara med att bygga svensk skola till att åter bli en av världens bästa och mest jämlika.

Gunilla Svantorp, (S)

ordförande för utbildningsutskottet

Malin Larsson, (S)

riksdagsledamot

Kommuner har alltså en ständig beredskap att städa upp efter friskolekoncerner.

Vindkraftverk gör mig glad

När jag reser genom det svenska landskapet ser jag hus, vägar, kalhyggen och ibland något vindkraftverk. Jag blir glad över att se vindkraftverk. De visar att vi är på väg mot ett...

Varför sparas det på psykiatrin?

Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

(S): I skuggan av pandemin monteras välfärden ned!

I skuggan av pandemin monterar Moderaterna ned vår gemensamma välfärd i delar av landet. I mer än var tredje kommun de leder, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Det behövs fler bostäder på landsbygden!

Den pågående pandemin har inneburit många och svåra påfrestningar såväl för enskilda som på samhället. Men det har även öppnat ögonen för möjligheterna att sköta många av sina...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...