Lördag 17 november 2018

Nordsverige

Skribenterna anser att Sollefteå behöver fler unga entreprenörer som uppmuntras. Foto: Pixabay

Framtidens företagare formas i skolan

Insändare · Published okt 28, 2018 at 01:15

Det är glädjande att det i år är rekordmånga UF-företagare i Sollefteå. Kommunen har dock ett hårt arbete framför sig för att skapa en skola där företagande och entreprenörskap blir en naturlig del av utbildningen, för alla.

En skola där eleverna utbildas till både ett framtida jobb som anställd och som företagare. Alla elever har olika drömmar och mål om vad dom vill göra i sitt framtida arbetsliv. En del drömmer om en anställning inom företag, myndigheter, i en kommun eller region.

Andra drömmer om att driva företag eller vara entreprenörer. Som skolan i Sollefteå kommun ser ut idag utbildas i hög utsträckning elever till att bli anställningsbara och i låg utsträckning till att bli företagare eller entreprenörer.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, som är våra viktigaste motorer för tillväxt. Därför är en satsning på unga entreprenörer och företagande viktigt redan under skoltiden.

En studie visar även att elever som driver UF-företag tycker att deras generella kompetens ökar i och med UF-företagandet samt att företagandet också varit positivt för den allmänna inlärningsförmågan. När elever får möjlighet att vara kreativa och tillägna sig nya kunskaper i ett meningsfullt sammanhang ökar engagemanget, självsäkerheten och motivationen.

Sollefteå behöver fler unga entreprenörer som uppmuntras, utbildas och vägleds för att våga ta steget att bli framtidens företagare.

Joel Ölund

Anton Ångman

Centerpartiet Sollefteå

När elever får möjlighet att vara kreativa och tillägna sig nya kunskaper i ett meningsfullt sammanhang ökar engagemanget, självsäkerheten och motivationen.

Vem bestämmer över horisonten?

Vindkraftsindustrin störs av den kommunala vetorätten vid etablering av vindkraft. Storsamhällets företrädare störs av själva tanken att ge kommunerna rätten att själva bestämma...

Skrotbilar - en storstadssatsning!

Enligt branschorganisationen Bil Sweden finns idag ca 1,2 miljoner bilar som är avställda varav 549 000 varit avställda i mer än tre år. Det krävs ingen större fantasi för att...

Bevarad centrumhandel viktigt för en levande stad

Tack Tommy Dickens och Per-Eddie Bjuggstam som förde ett inspirerande samtal i Radio Nolaskogs om översiktsplanen för Örnsköldsviks centrum för kort tid sedan! Jag tänker...

Våga utmana våra system

Ibland ställer man sig frågan varför personer väljer att engagera sig politiskt. Svaren är nog lika många som det finns förtroendevalda. Men det kokar ofta ner till att man på ett...

Små val i vardagen kan göra stor global skillnad

I klimatförändringsdebatten råder förvirring. Det framstår ofta som att frågan är ifall klimatförändringar sker/kommer ske eller inte. Enligt forskningen är dock global...

Snön faller och vi med den....

Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...