Fredag 18 januari 2019

Nordsverige

Skribenterna anser att Sollefteå behöver fler unga entreprenörer som uppmuntras. Foto: Pixabay

Framtidens företagare formas i skolan

Insändare · Published okt 28, 2018 at 01:15

Det är glädjande att det i år är rekordmånga UF-företagare i Sollefteå. Kommunen har dock ett hårt arbete framför sig för att skapa en skola där företagande och entreprenörskap blir en naturlig del av utbildningen, för alla.

En skola där eleverna utbildas till både ett framtida jobb som anställd och som företagare. Alla elever har olika drömmar och mål om vad dom vill göra i sitt framtida arbetsliv. En del drömmer om en anställning inom företag, myndigheter, i en kommun eller region.

Andra drömmer om att driva företag eller vara entreprenörer. Som skolan i Sollefteå kommun ser ut idag utbildas i hög utsträckning elever till att bli anställningsbara och i låg utsträckning till att bli företagare eller entreprenörer.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, som är våra viktigaste motorer för tillväxt. Därför är en satsning på unga entreprenörer och företagande viktigt redan under skoltiden.

En studie visar även att elever som driver UF-företag tycker att deras generella kompetens ökar i och med UF-företagandet samt att företagandet också varit positivt för den allmänna inlärningsförmågan. När elever får möjlighet att vara kreativa och tillägna sig nya kunskaper i ett meningsfullt sammanhang ökar engagemanget, självsäkerheten och motivationen.

Sollefteå behöver fler unga entreprenörer som uppmuntras, utbildas och vägleds för att våga ta steget att bli framtidens företagare.

Joel Ölund

Anton Ångman

Centerpartiet Sollefteå

När elever får möjlighet att vara kreativa och tillägna sig nya kunskaper i ett meningsfullt sammanhang ökar engagemanget, självsäkerheten och motivationen.

Sjukhusvården fungerar inte för glesbygdsborna

Så hände det som inte ska hända. Och inte kan hända, säger sjukvårdsansvariga hos Regionen. Det här är en sorglig läsning som tyvärr kan skapa oro hos de som inte bor nära...

Ockupationen är hela Sveriges sak

Snart har kampen pågått i två år och jag tycker dom gör det så bra. Det jag syftar på är ockupationen av BB i Sollefteå där kampen för att få behålla en god akutsjukvård också...

Slö bevakning av EU-beslut!

Nyligen fattade EU:s medlemsländer ett beslut som kommer att rädda hundratusentals människor från att dö på grund av antibiotikaresistens. Detta måste betecknas som ett historiskt...

Olika är effektivt och värdefullt

Så här efter jul-och nyårshelgen är det uppenbart att mat, musik och medmänniskor påverkar hur vi mår och tänker. Givetvis beror det förstås också på vilka val vi gör. Med det...

Nytt förslag om personlig assistans är en katastrof

Den 10 januari 2019 överlämnar utredaren Gunilla Malmborg sitt slutbetänkande från LSS-utredningen till regeringen. Den har kritiserats från olika håll och bland annat kantats av...

Inventera jordbruksmarker nu!

Likt bönderna och växtodlarna är det nu hög tid att planera inför sommaren även för övriga markägare.Sommaren 2018 kommer många av oss minnas under en längre tid inte minst på...