Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Skribenterna anser att Sollefteå behöver fler unga entreprenörer som uppmuntras. Foto: Pixabay

Framtidens företagare formas i skolan

Insändare · Published okt 28, 2018 at 01:15

Det är glädjande att det i år är rekordmånga UF-företagare i Sollefteå. Kommunen har dock ett hårt arbete framför sig för att skapa en skola där företagande och entreprenörskap blir en naturlig del av utbildningen, för alla.

En skola där eleverna utbildas till både ett framtida jobb som anställd och som företagare. Alla elever har olika drömmar och mål om vad dom vill göra i sitt framtida arbetsliv. En del drömmer om en anställning inom företag, myndigheter, i en kommun eller region.

Andra drömmer om att driva företag eller vara entreprenörer. Som skolan i Sollefteå kommun ser ut idag utbildas i hög utsträckning elever till att bli anställningsbara och i låg utsträckning till att bli företagare eller entreprenörer.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, som är våra viktigaste motorer för tillväxt. Därför är en satsning på unga entreprenörer och företagande viktigt redan under skoltiden.

En studie visar även att elever som driver UF-företag tycker att deras generella kompetens ökar i och med UF-företagandet samt att företagandet också varit positivt för den allmänna inlärningsförmågan. När elever får möjlighet att vara kreativa och tillägna sig nya kunskaper i ett meningsfullt sammanhang ökar engagemanget, självsäkerheten och motivationen.

Sollefteå behöver fler unga entreprenörer som uppmuntras, utbildas och vägleds för att våga ta steget att bli framtidens företagare.

Joel Ölund

Anton Ångman

Centerpartiet Sollefteå

När elever får möjlighet att vara kreativa och tillägna sig nya kunskaper i ett meningsfullt sammanhang ökar engagemanget, självsäkerheten och motivationen.

Samarbeta över gränserna i Europa utan statsbygge

Vi lever i en föränderlig tid inte minst när det gäller det europeiska samarbetet. Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj är det nödvändigt att även vi i Sverige på allvar...

Inlandsupproret har startat

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Lite mer lika, lite mer rättvisa!

Lite mer lika, det är precis vad man som inlandsbo önskar sig. Lite mer rättvisa, rättvisare fördelning av landets resurser och en kunskap och förståelse för att delar av de...

Apropå den fria handeln...är maten okey?

Nog är den av godo, den öppna handeln över gränserna. Absolut. Vad som kan göras bättre är innehållsdeklarationer och ursprungsmärkningar. Regelverket tycks idag inte helt tätt....

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...