Torsdag 29 oktober 2020

Nordsverige

Förslaget om Nära Vård måste förankras

Insändare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Det nyligen presenterade Nära Vård förslaget är i linje med en utveckling som ses nationellt. Tanken är att den växande gruppen av äldre med många sjukdomar i ökad utsträckning ska få sitt vårdbehov tillfredsställt via Närsjukvårdsenheter utgående från de tre nuvarande sjukhusen.

På detta vis ska den dyra sjukhusvården avlastas. I konceptet ingår att den nuvarande primärvården ska få en större roll och att samarbetet med kommunala vården och omsorgen ska fördjupas. Enligt vår mening är det presenterade förslaget svårt att överblicka samt innehåller många brister och oklarheter. Många frågor uppstår. Speciellt har vi noterat att kommunerna inte verkat vara involverade i utarbetandet av förslaget.

Eftersom konsekvenserna blir stora för samtliga i Västernorrland vill vi härmed föreslå att det presenterade Nära Vård förslaget ska bli föremål för en fördjupad dialog med befolkningen. Det anses att det kan ta upp till 10 år innan en fullt fungerande Nära-vård organisation är på plats varför en tid av eftertanke och förankring troligen är väl använd tid.

En sådan dialog skulle även vara väl förenlig med regionens strävan efter öppenhet och förankring.

Katarina Hägg

Ordf Örnsköldsvik Framtidens

Akutsjukhus

Nils-Gunnar Molin

Ordf Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Nära Vård förslaget ska bli föremål för en fördjupad dialog med befolkningen.

(V)i satsar på klimatet, välfärden och landsbygden

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort en överenskommelse om kommunens budget. Som vågmästare i fullmäktige har vi lyckats vrida S-budgeten så mycket till vänster så att...

Med envishet och glöd!

Visst kan det kännas tungt att driva frågor framåt ibland, visst kan det kännas som att man springer i motvind, trotsar hagelstormar och trampar djupare och djupare.

En nationell vårdförmedling efterlyses av KD

Under coronakrisen har Sverige byggt upp en gigantisk vårdskuld. 157 968 människor hade i augusti väntat mer än 90 dagar på att få den sjukvård de behöver. Redan innan pandemin...

Skjut inte björn från helikopter

Svenska jägareförbundet anser att man misslyckats kapitalt med att balansera licensjakt och skyddsjakt.

Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen

Den pågående coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta...

Sollefteå har fått tillbaka sin själ

Den kollektiva lycka som nu drar igenom Sollefteå går nästa att ta på. Folk på stan går och småler, blommor och grattishälsningar skickas till kommunen av såväl privatpersoner som institutioner, Sollefteå är återigen en stolt militärstad.