Fredag 26 februari 2021

Nordsverige

Förbered nystart för samarbete över gränsen!

Insändare · Published jan 25, 2021 at 01:15

Tyvärr befinner vi oss fortfarande i en pandemi när vi går in i det nya året. Dessvärre fungerade det nordiska samarbetet dåligt på nationell nivå när coronan slog till. Ländernas olika strategier har inneburit nödvändiga gränskontroller och beklaglig misstro grannar emellan. Därför är det så viktigt att vi nu förbereder en nystart för det gränsöverskridande samarbetet.

Jämtland Härjedalen och Trøndelag kan visa vägen för övriga Norden. Tillsammans utgör vi en gemensam region, Nordens Gröna Bälte, med historiska rötter mitt på den Skandinaviska halvön. Framtidspotentialen är stor om förutsättningarna tas till vara.

Fylkeskommunen och regionen tar nya initiativ för att öka samarbetet genom att bilda en gemensam gränskommitté, ”Fellesrådet för Jämtland/Härjedalen och Trøndelag”. Med fylket, regionen och det gemensamt ägda bolaget Naboer AB som grund kan vi arbeta för ett närmare samarbete på många områden.

För sex år sedan enades Senterpartiet i Trøndelag och Centerpartiet i Jämtland Härjedalen om ett gemensamt manifest, ”Mer samarbete stärker Nordens Gröna Bälte”. Detta manifest har lagt en grund för samarbetet hittills.

På ett område har det hänt något mycket positivt. Efter många års opinionsarbete är det äntligen beslutat att Meråkerbanen ska rustas och elektrifieras. Inom några få år kommer vi att ha snabbare och mer moderna tågförbindelser över gränsen för både gods- och persontrafik. Detta kommer att knyta samman regionen på ett bättre sätt. Överhuvudtaget kommer Atlantbanan, mellan Trondheim till Östersund och vidare till Stockholm, att öppna nya möjligheter i samarbetet.

Även andra gränsöverskridande kommunikationer, inte minst våra vägar, behöver förbättras. I manifestet lyfte vi dessutom att en ny järnväg Røros-Funäsdalen-Sveg bör utredas. Överhuvudtaget bör vi arbeta för att utveckla en väl fungerande och gränsöverskridande kollektivtrafik.

Det finns en rad andra områden där potentialen är stor. Exempel är ett fördjupat och utvecklat samarbete när det gäller näringsliv, utbildning och forskning, sjukvård, rovdjurspolitik, idrott, kultur och miljö.

Vi lever i en av världens renaste regioner. Det är en konkurrensfördel, särskilt för de gröna näringarna; jordbruk, skogsbruk, fiske och förnybar energiproduktion. En grön, decentralistisk politik underlättar för att ta vara på möjligheterna.

Vi ser fram emot att pandemin ska ebba ut och gränsen öppnas. Jämtland Härjedalen och Trøndelag kan visa vägen i den nystart som det nordiska samarbetet så väl behöver. Vi kommer att göra vad vi kan för att vår vision ska bli verklighet.

Tomas Iver Hallem

Verdal, fylkespolitiker

Eva Hellstrand

Undersåker, regionpolitiker

Ada Arnstad,

Skatval, fylkespolitiker

Håkan Larsson

Krokom, regionpolitiker

med flera

Vindkraftverk gör mig glad

När jag reser genom det svenska landskapet ser jag hus, vägar, kalhyggen och ibland något vindkraftverk. Jag blir glad över att se vindkraftverk. De visar att vi är på väg mot ett...

Varför sparas det på psykiatrin?

Många gånger är det psykiatrins resurser som dras in när man gör besparingar.

(S): I skuggan av pandemin monteras välfärden ned!

I skuggan av pandemin monterar Moderaterna ned vår gemensamma välfärd i delar av landet. I mer än var tredje kommun de leder, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

Det behövs fler bostäder på landsbygden!

Den pågående pandemin har inneburit många och svåra påfrestningar såväl för enskilda som på samhället. Men det har även öppnat ögonen för möjligheterna att sköta många av sina...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...