Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Fönstret håller på att stängas

Insändare · Published okt 10, 2018 at 01:15

FN:s klimatpanel kom i måndags med en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den visar tydligt att vi för att undvika en total klimatkollaps endast har några få år på oss att minska koldioxidutsläppen radikalt. Vi måste dessutom minska halten av koldioxid i atmosfären för att hindra fortsatt uppvärmning av vår planet. Det kan ske genom ökad beskogning och förbättrade jordbruksmetoder så att vegetationen kan lagra koldioxid från atmosfären.
Hela samhället och alla dess sektorer måste ställa om fullständigt och med en hastighet utan motstycke i mänsklighetens historia.
Man framhåller i rapporten att fönstret för att hinna genomföra dessa omvälvande förändringar fortfarande står på glänt men håller på att stängas.
Vi vet att effektivaste sättet att minska koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter är att
göra dem dyrare med en avgift, som stiger från år till år tills alla utsläpp upphört. En koldioxidavgift borde införas globalt, men det är förmodligen inte politiskt möjligt.
Sverige har nu en viktig uppgift att gå före och visa ledarskap i klimatfrågan genom att införa en sådan avgift och arbeta för att få EU att följa efter.
För att få allmänhetens acceptans för en så hög koldioxidavgift, som krävs för att få stopp på utsläppen, kan hela intäkten delas ut till alla vuxna medborgare i lika stora delar.
En lösning som kan bidra till att vi hinner ställa om vårt samhälle, innan fönstret slår igen fö
gott.


Matts Hjertqvist


Klimatsvaret – CCL Sverige

för att undvika en total klimatkollaps endast har några få år på oss att minska koldioxidutsläppen radikalt.

Flyg mindre, tänk på miljön!

Flygandet behöver minska. En flygresa till Thailand motsvarar en persons hela årsbudget för koldioxidutsläpp, enligt klimatexperter. Om alla människor levde som svenskarna så...

Kon – klimatsmart ”uppfinning”

Kosläpp lockar så här års tusentals besökare på gårdar runt om i landet, så också i denna tidnings spridningsområde. Tyvärr har aktiviteten fått ställas in på vissa håll på grund...

Riskfyllt och dyrt att satsa på kärnkraft i Sverige

Trots att kärnkraften troligen är vårt mest subventionerade och mest riskfyllda energislag vill M och KD fortsätta att stödja den i stället för att satsa på förnybara...

Vad ska vi med släktgårdar till?

Jag råkade följa en twitterdiskussion om släktgårdar. Två läger utkristalliserade sig snabbt. Det hela startade med frågan: ”tror journalisterna på DN m.fl verkligen att man ”bor...

Varg och gröna näringar fungerar inte tillsammans

Naturvårdsverket beslutade den 9 maj i år att Jämtlands län ska ha en föryngring av varg, motsvarande tio vargar. Detta trots att alla fyra nordligaste länens...

Glesbygden passar aldrig in

Äntligen är valtiderna över. För mig som är politiskt intresserad glesbygdsbo är de deprimerande att höra samma tugg varje valår, i timslånga debatter och i väntan på att någon...