Måndag 22 oktober 2018

Nordsverige

Fönstret håller på att stängas

Insändare · Published okt 10, 2018 at 01:15

FN:s klimatpanel kom i måndags med en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den visar tydligt att vi för att undvika en total klimatkollaps endast har några få år på oss att minska koldioxidutsläppen radikalt. Vi måste dessutom minska halten av koldioxid i atmosfären för att hindra fortsatt uppvärmning av vår planet. Det kan ske genom ökad beskogning och förbättrade jordbruksmetoder så att vegetationen kan lagra koldioxid från atmosfären.
Hela samhället och alla dess sektorer måste ställa om fullständigt och med en hastighet utan motstycke i mänsklighetens historia.
Man framhåller i rapporten att fönstret för att hinna genomföra dessa omvälvande förändringar fortfarande står på glänt men håller på att stängas.
Vi vet att effektivaste sättet att minska koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter är att
göra dem dyrare med en avgift, som stiger från år till år tills alla utsläpp upphört. En koldioxidavgift borde införas globalt, men det är förmodligen inte politiskt möjligt.
Sverige har nu en viktig uppgift att gå före och visa ledarskap i klimatfrågan genom att införa en sådan avgift och arbeta för att få EU att följa efter.
För att få allmänhetens acceptans för en så hög koldioxidavgift, som krävs för att få stopp på utsläppen, kan hela intäkten delas ut till alla vuxna medborgare i lika stora delar.
En lösning som kan bidra till att vi hinner ställa om vårt samhälle, innan fönstret slår igen fö
gott.


Matts Hjertqvist


Klimatsvaret – CCL Sverige

för att undvika en total klimatkollaps endast har några få år på oss att minska koldioxidutsläppen radikalt.

Nu behöver vi modiga ledare

I skrivandets stund vet vi inte vem eller vilka som ska företräda och styra Sverige. Oavsett hur det går känner jag behov av att skriva om känslan av osäkerhet och bristande...

Satsa på utveckling av Inlandsbanan

Stärkt samarbete för landsbygden och en satsning på Inlandsbanan med tvärbanor till ett modernt järnvägsnät för inlandets och hela Sveriges utveckling gavs högsta prioritet vid...

Det är dags att visa civilkurage

Osman Mahmoud som bott i Sverige i tio år utvisades därför att hans tidigare arbetsgivare för fyra år sedan missade att betala ut fem semesterdagar. Två föräldralösa bröder, den...

Nu är det dags för reflexerna!

Nu måste vi hjälpas åt. Vi har i Y-län redan fler döda och skadade i trafiken än förra året. Vi har tre månader framför oss som brukar vara olycksdrabbade. Leta fram reflexerna...

Det är skillnad på folk och folk

Höst är på väg mot vinter. Som barn brukade jag gråta när snön kom, eftersom det var så smärtsamt att inse att sommaren definitivt var över. I år gör snöandet mig också bekymrad....