Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Avslutningsvis vill jag önska er en riktig fin sommar. PS men kom ihåg att fortsätt följa myndigheternas rekommendationer även den allra vackraste sommardagen, skriver oppositionsrådet i regionen Jonny Lundin (C): Foto: PIXABAY

En sommarhälsning från oppositionsrådet i regionen

Insändare · Published jul 9, 2020 at 01:15

När dessa rader skrivs är det den 30 juni 2020 och rådande Coronapandemi överskuggar fortfarande allt politiskt arbete i Region Västernorrland och vi vet idag inte för hur länge.

Pandemin är vår tids största prövning för samhället i stort, inte minst för våra så viktiga små- och medelstora företag i Västernorrland.

Jobbskaparna som verkligen behöver allt stöd de kan få i dessa tuffa tider, så handla lokalt, anlita lokala entreprenörer för sommarens projekt och ta del av de upplevelser som Västernorrlands besöksnäring erbjuder på er hemester i år.

Prövningen finns även där om än på ett annat vis i det demokratiska arbetet för oss förtroendevalda i regionen när vi i princip endast har mötts på distans de senaste månaderna och med avskalade agendor där mycket av beslutsfattande, med pandemin som argument, har flyttats till tjänstepersoner och profession.

Det gäller därför att vi också i allt detta faktiskt står upp för ett tydligt politiskt ledarskap inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Tyvärr något som nuvarande majoritet i regionen (S, M, L) hittills inte har uppvisat, vilket är bekymmersamt med de stora utmaningar som väntar efter pandemin för Region Västernorrland, med mycket stora ekonomiska underskott inom hälso- och sjukvården och en växande vårdskuld med mera.

Regeringen har idag, den 30 juni, tillsatt en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Vi vill att Region Västernorrland också tillsätter en kommission för att utvärdera hur Coronapandemin hanterats i Västernorrlands län. Något som oppositionen (C, SJVP, KD) även har föreslagit för mer än en månads sedan i en gemensam motion till Regionfullmäktige. Liknande initiativ har aktualiserats politiskt på regional nivå runt om i landet.

Vårt förslag är att kommissionen ska tillvara ta erfarenheter och föreslå förbättringar inför framtida kriser såväl internt för regionens egna verksamheter som externt utifrån regionens roll som regionalt utvecklingsansvarig myndighet i Västernorrland. I kommissionen bör representanter från bland annat hälso- och sjukvården, kommunerna och näringslivet i Västernorrland ingå. För som sagt var, vi har inte sedan andra världskriget upplevt något som i samhällspåverkan kan jämföras med Coronapandemin.

Avslutningsvis vill jag önska er en riktig fin sommar. PS men kom ihåg att fortsätt följa myndigheternas rekommendationer även den allra vackraste sommardagen.

Jonny Lundin (C)

Oppositionsråd Region Västernorrland

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Ska bredbandståget spåra ur?

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Gårdsförsäljning, ja tack!

Tiden är kommen, humlen är mogen, jästen har jäst, ja kalla det vad ni vill men nu är det på tiden att gårdsförsäljning tillåts i Sverige.