Fredag 27 november 2020

Nordsverige

En nationell vårdförmedling efterlyses av KD

Insändare · Published okt 22, 2020 at 01:15

Under coronakrisen har Sverige byggt upp en gigantisk vårdskuld. 157 968 människor hade i augusti väntat mer än 90 dagar på att få den sjukvård de behöver.

Redan innan pandemin var det dock olagligt långa vårdköer. En vårdpolitik värd namnet bör därför ha fokus på att beta av vårdskulden. Stora resurser krävs, men mer behövs.

Kristdemokraterna föreslår att en nationell vårdförmedling upprättas för att nyttja all tillgänglig vårdkapacitet för att minska vårdskulden.

  Många patienter får idag vänta på vård därför att deras egen region har för lite personal, utrustning eller liknande samtidigt som ledig kapacitet kan finnas i en annan region.

  Kristdemokraternas förslag innebär att den som har väntat mer än 90 dagar på operation eller mer än 90 dagar på specialistvård ges möjlighet att använda denna kapacitet.

  Staten ska i ett samarbete med SKR upprätta en databas för den nationella vårdförmedlingen där tillgänglig kapacitet synliggörs för patienterna. Vidare ska staten ta ansvar för en informationskampanj som informerar människor om rätten att söka vård i hela landet. Den vård som finansieras genom den nationella vårdförmedlingen ska finansieras av staten.

  Vi anser också att dagens vårdgaranti långsiktigt bör skärpas kraftigt genom att väntetiden till specialistbesök kortas till från 90 till 30 dagar. Väntetiden för operation eller behandling ska även den kortas från 90 till 30 dagar från medicinskt beslut. Vårt förslag innebär att vi kan korta den totala maximala väntetiden inom vårdgarantin från dagens 183 till 63 dagar. Kan regionen inte erbjuda vård inom den lagstadgade tiden har patienten därmed rätt att söka i annan region där det finns ledig kapacitet.

  Man ska kunna lita på svensk vård, oavsett var i landet man bor. Det är Kristdemokraternas politik.


Acko Ankarberg Johansson

ordförande i Riksdagens socialutskott (KD)

Mona Hammarstedt

gruppledare Region Västernorrland (KD)

Här avslöjas dubbelmoralen hos ledande politiker i länet

Vi i Sjukvårdspartiet fick besk kritik av företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland när vi i september förra året ”glatt släppt in två avhoppade...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Munskydd ger säkra avstånd

Fler än 8 personer kan sitta säkert i Globen. Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster. Detta gäller bl. a. teaterföreställningar,...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport