Måndag 14 juni 2021

Nordsverige

DNA-tekniken skipar rättvisa

Insändare · Published jun 10, 2021 at 01:15

DNA-tekniken måste få användas för att få skyldiga dömda. Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen ”ger hopp om lagsamhället”.

Det är många som starkt berörts av det ofattbara och tragiska som hände i vårt lilla lokalsamhälle för 25 år sedan, då mordet på Malin skedde. Vi är också många som fortfarande inte kan förstå att denna tragiska händelse faktiskt hänt.

Högsta domstolen menar helt riktigt att det saknas praxis. Istället för att fatta ett beslut som skapat ett tydligt exempel i syfte att ge större möjlighet att klara upp grova våldsbrott, så valde man att stoppa resningsprocessen.

Vi kan bara ana den frustration och besvikelse som Malins föräldrar och andra i liknande situation känner efter detta beslut från HD. Men vi kommer aldrig att förstå den.

Vi Kristdemokrater i Örnsköldsvik kommer därför att den politiska vägen jobba så att ”lagsamhället” på alla sätt ges möjlighet att använda DNA-tekniken för att skapa rättvisa så att oskyldiga går fria och skyldiga döms.

Per Sundin

Ulf-Åke Oldenborg

Kristdemokraterna Örnsköldsvik

Använd DNA-tekniken för att skapa rättvisa så att oskyldiga går fria och skyldiga döms.

DNA-tekniken skipar rättvisa

DNA-tekniken måste få användas för att få skyldiga dömda. Försvararen i Malin-fallet har i en tidningsintervju uttryckt att Högsta domstolens beslut att stoppa resningsprocessen...

Gott företagsklimat tar sin tid

En företagare tar hellre ett välmotiverat ”nej” än att vänta i evigheter på ett beslut.

Respektlöst att utvisa oskyldiga barn

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN 2021-06-06 Med anledning av motiveringar till beslut från Migrationsverket och även Migrationsdomstolen vill jag ha klarhet i några...

Dags att hänga på flyttvågen

Det är nu det händer och nu gäller det att hänga på flyttvågen.

Sparförslaget ett dråpslag mot akuten i Sollefteå

Respiratorvården hotas på Sollefteå sjukhus, det är allvar nu. Ett förödande förslag mot Sollefteå sjukhus som hotar vitala delar av akutsjukvården vid vårt sjukhus i grunden. Vi...

Krafttag krävs mot arbetslösheten

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport