Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Gör det lätt att bygga nytt på landsbygden, menar Hela Sverige ska leva-rörelsen. Foto: PIXABAY

Det behövs fler bostäder på landsbygden!

Insändare · Published feb 25, 2021 at 01:15

Den pågående pandemin har inneburit många och svåra påfrestningar såväl för enskilda som på samhället.

Men det har även öppnat ögonen för möjligheterna att sköta många av sina arbetsuppgifter på distans. Det är därför fullt naturligt att vi nu ser en trend att alltfler söker sig från storstäder och söker efter möjligheten att flytta ut på landsbygden.

Detta är naturligtvis mycket glädjande och helt i linje med vad vi i landsbygdsrörelsen Hela Sverige ska leva i Västernorrland länge har arbetat för. Men om fler ska kunna flytta ut på landsbygden måste det finnas någonstans att bo.

Vi ser flera initiativ, såväl från flera olika kommuner i länet som från föreningar och enskilda, där man inventerar så kallade ödehus på landsbygden och synliggör dem på bostadsmarknaden.

Initiativ som är mycket lovvärda, men det räcker inte. Mer måste göras för att fler bostäder ska bli tillgängliga på landsbygden så att alla som nu säger att de vill flytta på landsbygden ska kunna göra verklighet av sina drömmar.
   Hela Sverige ska leva Västernorrland föreslår därför:
   • Fortsätt och intensifiera arbetet med att inventera och synliggöra bostadshus som idag står tomma och inte används på landsbygden så att de kommer ut på bostadsmarknaden.
   • Bearbeta långivare så att de blir mer välvilligt inställda till att låna ut pengar till dem som vill investera i livskvalitet med boende på landsbygden.
   • Underlätta tillståndsprocessen för de som vill bygga nya bostäder på landet.
   • Ge de allmännyttiga bostadsbolagen i uppdrag att bygga flerfamiljsbostäder även på landsbygden, inte bara inne i centralorterna. Dessa fyra punkter skulle vara ett första steg till att möjliggöra för fler att flytta ut från storstadsområdena till landsbygden och skapa förutsättningar för att hela Sverige ska leva i allmänhet och hela Västernorrland i synnerhet! Hela Sverige ska leva  - Västernorrland.

Hans-Erik Näslund

ordförande

Marina Viström

Örnsköldsvik

Erik Löfgren

Sollefteå

Göran Hällström

Kramfors

Lennart Häggqvist

Härnösand

Ånges hemtjänst får mycket högt betyg

Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar av hur kommunerna sköter sitt uppdrag avseende vård och omsorg av äldre vårdtagare. I undersökningen jämför man kommunerna med...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Varför utvecklar inte regionen?

Regionen verkar inte vilja förstå regeringens strategi för hållbar och regional utveckling i hela landet 2021 – 2030! Strategin avser den långsiktiga inriktningen för regional...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Fram för lokal arbetsmarknad

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.