Måndag 18 oktober 2021

Nordsverige

Kommunerna måste prioritera skolan i sin budget, skriver Klas Viberg. Foto: PEXELS

Den svenska skolan behöver en omstart

Insändare · Published okt 14, 2021 at 01:15

Staten måste införa bättre styrning och hjälp till skolan. Alla kommuner klarar inte av att hålla en kvalitetsmässig och likvärdig skola i hela landet.

Den kommunala budgeten för skolan blir ofta utsatt för besparingar när andra verksamheter prioriteras. Detta måste stoppas då vi idag ser alltför många elever som inte blir godkända för högre studier.

Kommunerna måste prioritera skolan i den kommunala budgeten. Staten bör gå in med stöd till ekonomiskt svaga kommuner. Elevernas utbildning är viktig i dagens samhälle för att undvika utanförskap och arbetslöshet efter avslutad utbildning.

Skolpengen måste utredas och förändras. Kommunerna förlorar ekonomiskt med dagens orättvisa system medan friskolorna gynnas. Denna orättvisa informerade inte politikerna om vid reformens genomförande, medvetet eller omedvetet.

Klas Viberg

Kommunerna
förlorar ekonomiskt med dagens orättvisa
system medan fri-
skolorna gynnas.

Den svenska skolan behöver en omstart

Staten måste införa bättre styrning och hjälp till skolan. Alla kommuner klarar inte av att hålla en kvalitetsmässig och likvärdig skola i hela landet. Den kommunala budgeten för...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Modiga beslutsfattare efterlyses

De beslut man tar, den väg man väljer har betydelse för kommande genrationer. Mer än någonsin.

Många skogsägare driver ett varierat skogsbruk

Att verka för ett mer varierat skogsbruk är viktigt – såväl för klimatet som för den biologiska mångfalden. Där är nog Tomas Johansson och Skogssällskapet överens. På...

Omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport