Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Alla kommuner och regioner borde utrusta samtliga anställda med cykel som friskvårdsinsats, anser skribenten. Foto: PIXABAY

Cykling förbättrar miljön och hälsan

Insändare · Published jul 6, 2019 at 08:00

En stor brittisk studie visar att de som cyklar till jobbet halverar (med 52 procent) risken att drabbas av både hjärt- kärlsjukdomar och cancer jämfört med dem som åker bil eller kollektivtrafik. Studien är den största som gjorts, med kvarts miljon deltagare som följts under fem år.

Konditionen förbättras och musklerna blir starkare och man förbränner kalorier. En annan studie, från Harvard, visade att medelålders män som cyklade, inte led av impotens i lika hög utsträckning som de som inte cyklade.

Ökad cykling skulle avsevärt förbättra folkhälsan i Sverige. Bara detta borde leda till att varje kommun och region skulle utrusta samtliga anställda med cykel som friskvårdsinsats. Och i alla kommuner borde det vara självklart att ha någon sorts cykeluthyrningssystem, så att alla invånare enkelt ska kunna cykla.

Det är inte bara hälsan som blir bättre av att cykla. Plånboken blir också glad. Det är billigare att cykla än att åka bil eller kollektivt.

Miljön blir bättre ju fler som cyklar. En vanlig cykel släpper inte ut någonting alls, och en elcykel i Sverige släpper inte heller ut några större mängder koldioxid eftersom vi i Sverige har relativt ren eltillverkning.

För att främja ett ökat cyklande behöver många kommuner bygga ut sina cykelvägar så att man känner sig trygg när man cyklar. Ingen ska behöva trängas med bilar när man cyklar. Stadskärnor behöver inte ha bilar, de är mer lämpade för cyklar.

Områden runt skolor skulle också behöva göras bilfria så att fler föräldrar vågar låta sina barn cykla till skolan.

När stadskärnor blir bilfria ökar ytorna för dem som går och cyklar. Det blir mindre buller, det släpps inte ut skadliga ämnen i luften och partiklar från bildäck minimeras.

Varje bil tar upp lika mycket plats som 10 cyklar. Det är mycket plats som skulle kunna användas till utemiljöer, uteserveringar, lekytor och för cykling och gående.

Varje järnvägsstation borde ha ordentliga, låsbara cykelgarage, och på alla tåg borde det finnas möjlighet att ta med cykeln.

Nu är det bara är att sätta sig på sin cykel och trampa på.

Mia Sköld (MP)

Ta det lugnt i trafiken nu i sommar

Nu måste vi hjälpas åt. Olyckstalen för årets fyra första månader är högre än tidigare år. Vi måste ta det lugnare, planera restiderna. Vara vänliga mot våra medtrafikanter. Då...

Sluta gnäll och gå till handling

Jag bor i världens vackraste by. I alla fall om man får tro den slogan som togs fram en lokal företagare redan på 1970-talet och som nu relanserats av byns aktiva inflyttargrupp;...

C: Ny momskostnad för inhyrd vårdpersonal oroande

En fungerande vård och omsorg är en förutsättning för möjligheten att bo och leva i hela Sverige. Tillgång till vårdpersonal är givetvis avgörande. Det finns dock många hinder på...

Mer trycksvärta på fingrarna!

Jag är tidningsfantast av födsel och ohejdad vana. Ända sedan jag tog mina första stapplande steg i den journalistisk myllan som ung tonårig volontär på Nord-Sverige i början av...

Myndigheter och företag måste samarbeta kreativt

Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Då tankarna ges plats att vändas och...

Statliga jobb gör stor skillnad

Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...