Onsdag 16 oktober 2019

Nordsverige

Alla kommuner och regioner borde utrusta samtliga anställda med cykel som friskvårdsinsats, anser skribenten. Foto: PIXABAY

Cykling förbättrar miljön och hälsan

Insändare · Published jul 6, 2019 at 08:00

En stor brittisk studie visar att de som cyklar till jobbet halverar (med 52 procent) risken att drabbas av både hjärt- kärlsjukdomar och cancer jämfört med dem som åker bil eller kollektivtrafik. Studien är den största som gjorts, med kvarts miljon deltagare som följts under fem år.

Konditionen förbättras och musklerna blir starkare och man förbränner kalorier. En annan studie, från Harvard, visade att medelålders män som cyklade, inte led av impotens i lika hög utsträckning som de som inte cyklade.

Ökad cykling skulle avsevärt förbättra folkhälsan i Sverige. Bara detta borde leda till att varje kommun och region skulle utrusta samtliga anställda med cykel som friskvårdsinsats. Och i alla kommuner borde det vara självklart att ha någon sorts cykeluthyrningssystem, så att alla invånare enkelt ska kunna cykla.

Det är inte bara hälsan som blir bättre av att cykla. Plånboken blir också glad. Det är billigare att cykla än att åka bil eller kollektivt.

Miljön blir bättre ju fler som cyklar. En vanlig cykel släpper inte ut någonting alls, och en elcykel i Sverige släpper inte heller ut några större mängder koldioxid eftersom vi i Sverige har relativt ren eltillverkning.

För att främja ett ökat cyklande behöver många kommuner bygga ut sina cykelvägar så att man känner sig trygg när man cyklar. Ingen ska behöva trängas med bilar när man cyklar. Stadskärnor behöver inte ha bilar, de är mer lämpade för cyklar.

Områden runt skolor skulle också behöva göras bilfria så att fler föräldrar vågar låta sina barn cykla till skolan.

När stadskärnor blir bilfria ökar ytorna för dem som går och cyklar. Det blir mindre buller, det släpps inte ut skadliga ämnen i luften och partiklar från bildäck minimeras.

Varje bil tar upp lika mycket plats som 10 cyklar. Det är mycket plats som skulle kunna användas till utemiljöer, uteserveringar, lekytor och för cykling och gående.

Varje järnvägsstation borde ha ordentliga, låsbara cykelgarage, och på alla tåg borde det finnas möjlighet att ta med cykeln.

Nu är det bara är att sätta sig på sin cykel och trampa på.

Mia Sköld (MP)

Glesbygden kan inte längre vara landets bidragsgivare

Skattereformen måste få ett innehåll som sätter stopp för delningen av landet i välmående storstadsområden och fattig landsbygd. I sitt sommartal i Kristinehamn sa statsminister...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Ökad skogstillväxt – bra för både klimat och välfärd

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Det är dags att samhället inser detta, och värnar...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

Skogsägare varnas för dålig plant och slarvig plantering

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? I denna debattartikel belyser vi...

Skamlös reklamkampanj

Spola Oatlys reklamkampan är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande reklamkampanjen...