Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

I nästa års budget har Centerpartiet fått igenom en skattesänkning på bensin som motsvarar överindexeringen, skriver Ida Stafrin (C). Foto: ARKIV

Centerpartiet: Nu stoppar vi extraskatten på bensin

Insändare · Published sep 19, 2019 at 01:15

I höstbudgeten blir en lång rad liberala reformer verklighet för miljontals svenskar. Reformerna är ett resultat av Centerpartiets förhandlingar med S, MP och L. Till exempel gör vi det billigare att anställa, ökar resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin och ökar insatserna för att få fram mer miljöteknik.

Vi satsar också rejält på landsbygden, över två miljarder per år kommer gå till att förbättra möjligheten att bo och verka på landsbygden. Det handlar om satsningar på infrastruktur och bredband samt att förbättra villkoren för landets alla jord- och skogsbrukare. Dessutom sänker vi skatten för många landsbygdsbor.

En viktig åtgärd som Centerpartiet fått igenom gäller bensinskatten, som varit föremål för diskussion under decennier, inte minst de senaste åren med bensinupproret och andra opinionsyttringar. Media har gjort gällande att bensinskatten kommer höjas, men det är en sanning med modifikation. Tvärtom har Centerpartiet lyckats stoppa en extraskatt på bensin.

Låt oss förklara vad som nu sker. Varje år räknas bensinskatten upp automatiskt, en så kallad indexering. Det har skett sedan 90-talet och är en anpassning till övriga prisökningar i svensk ekonomi. Under förra regeringen infördes dock en extra årlig uppräkning, även kallad överindexering, vilket innebär att bensinskatten ökar mer än inflationen.

I nästa års budget har Centerpartiet fått igenom en skattesänkning på bensin som motsvarar överindexeringen. Det innebär att bensinskatten bara kommer att räknas upp i takt med inflationen, som den brukar göra. Inget extra pålägg - ingen extraskatt. Det handlar om 15 öre per liter i automatisk ökning. Det är en mindre uppräkning av skatten än vi fick i år med M och KDs budget, där extraskatten också togs bort, men uppräkningen blev 17 öre.

Den automatiska uppräkningen som nu sker är den lägsta på många år. 2016 var den exempelvis hela 58 öre. Bensinskatten går alltid upp på grund av indexeringen, men just i år höjs den ovanligt lite. Detta tack vare Centerpartiet som stoppade en extraskatt på bensin.

Det betyder inte att vi tror att bensin är framtiden. Tvärtom måste bensinen fasas ut och ersättas av förnybart. Därför har vi också i budgeten drivit igenom stora satsningar på förnybara bränslen, som till exempel ny laddinfrastruktur och satsningar på miljöbilar. Totalt satsas över en miljard kronor på fler gröna transporter.

Vi lever i ett land med stora avstånd , inte minst här i Västernorrland, och de flesta bilar går fortfarande på bensin och diesel. Livspusslet för hushåll utanför städerna som är beroende av bilen måste gå ihop.

Därför stoppar Centerpartiet extraskatten på bensin - samtidigt som vi jobbar stenhårt för att trycka tillbaka klimathotet.

Ida Stafrin

Distriktsordförande

Centerpartiet Västernorrland

Vi lever i ett land med stora avstånd , inte minst här i Västernorrland, och de flesta bilar går fortfarande på bensin och diesel. Livspusslet för hushåll utanför städerna som är beroende av bilen måste gå ihop

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport