Tisdag 15 oktober 2019

Nordsverige

I nästa års budget har Centerpartiet fått igenom en skattesänkning på bensin som motsvarar överindexeringen, skriver Ida Stafrin (C). Foto: ARKIV

Centerpartiet: Nu stoppar vi extraskatten på bensin

Insändare · Published sep 19, 2019 at 01:15

I höstbudgeten blir en lång rad liberala reformer verklighet för miljontals svenskar. Reformerna är ett resultat av Centerpartiets förhandlingar med S, MP och L. Till exempel gör vi det billigare att anställa, ökar resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin och ökar insatserna för att få fram mer miljöteknik.

Vi satsar också rejält på landsbygden, över två miljarder per år kommer gå till att förbättra möjligheten att bo och verka på landsbygden. Det handlar om satsningar på infrastruktur och bredband samt att förbättra villkoren för landets alla jord- och skogsbrukare. Dessutom sänker vi skatten för många landsbygdsbor.

En viktig åtgärd som Centerpartiet fått igenom gäller bensinskatten, som varit föremål för diskussion under decennier, inte minst de senaste åren med bensinupproret och andra opinionsyttringar. Media har gjort gällande att bensinskatten kommer höjas, men det är en sanning med modifikation. Tvärtom har Centerpartiet lyckats stoppa en extraskatt på bensin.

Låt oss förklara vad som nu sker. Varje år räknas bensinskatten upp automatiskt, en så kallad indexering. Det har skett sedan 90-talet och är en anpassning till övriga prisökningar i svensk ekonomi. Under förra regeringen infördes dock en extra årlig uppräkning, även kallad överindexering, vilket innebär att bensinskatten ökar mer än inflationen.

I nästa års budget har Centerpartiet fått igenom en skattesänkning på bensin som motsvarar överindexeringen. Det innebär att bensinskatten bara kommer att räknas upp i takt med inflationen, som den brukar göra. Inget extra pålägg - ingen extraskatt. Det handlar om 15 öre per liter i automatisk ökning. Det är en mindre uppräkning av skatten än vi fick i år med M och KDs budget, där extraskatten också togs bort, men uppräkningen blev 17 öre.

Den automatiska uppräkningen som nu sker är den lägsta på många år. 2016 var den exempelvis hela 58 öre. Bensinskatten går alltid upp på grund av indexeringen, men just i år höjs den ovanligt lite. Detta tack vare Centerpartiet som stoppade en extraskatt på bensin.

Det betyder inte att vi tror att bensin är framtiden. Tvärtom måste bensinen fasas ut och ersättas av förnybart. Därför har vi också i budgeten drivit igenom stora satsningar på förnybara bränslen, som till exempel ny laddinfrastruktur och satsningar på miljöbilar. Totalt satsas över en miljard kronor på fler gröna transporter.

Vi lever i ett land med stora avstånd , inte minst här i Västernorrland, och de flesta bilar går fortfarande på bensin och diesel. Livspusslet för hushåll utanför städerna som är beroende av bilen måste gå ihop.

Därför stoppar Centerpartiet extraskatten på bensin - samtidigt som vi jobbar stenhårt för att trycka tillbaka klimathotet.

Ida Stafrin

Distriktsordförande

Centerpartiet Västernorrland

Vi lever i ett land med stora avstånd , inte minst här i Västernorrland, och de flesta bilar går fortfarande på bensin och diesel. Livspusslet för hushåll utanför städerna som är beroende av bilen måste gå ihop

Ökad skogstillväxt – bra för både klimat och välfärd

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Det är dags att samhället inser detta, och värnar...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.

Skogsägare varnas för dålig plant och slarvig plantering

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? I denna debattartikel belyser vi...

Stoppa den sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

Se över reglerna inför kyrkovalet

Inför kyrkovalet 2017 bedrev Sverigedemokraterna en kampanj för att de skulle lura till sig makt och inflytande i Svenska kyrkan. Exempelvis uppmanade en av deras förtroendevalda,...

Skamlös reklamkampanj

Spola Oatlys reklamkampan är både unken och smaklös. Om Oatlys mål var att reta människor utöver det vanliga så har Oatly sannerligen lyckats, den smutskastande reklamkampanjen...