Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med närmare 200 miljoner kronor, skriver Jonny Lundin. Foto: PIXABAY

(C) satsar extra mycket på primärvården

Insändare · Published nov 2, 2018 at 11:21

Centerpartiet - vi vill göra en rejäl satsning med närmare 90 miljoner kronor ytterligare till primärvården i Västernorrland inför nästa år. Riktad till alla hälsocentraler och vårdcentraler i Västernorrland, som är grunden för en tillgänglig vård i hela länet. 

En satsning utöver vad som förslås till primärvården i förslaget till budget. Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med närmare 200 miljoner kronor i jämförelse med övriga skogslänen.

Vidare kvarstår det faktum att Region Västernorrland har landets högsta kostnader för inhyrd personal på mer än 400 miljoner kronor årligen. En situation som i allra högsta grad bidrar till de obalanser på närmare 300 miljoner som kvarstår inom länets specialistvård. Men vart är det politiska ledarskapet i denna fråga som borde vara allra högst prioriterad på den politiska agendan i regionen? 

Centerpartiet har tidigare förslagit att Regionfullmäktige som en konsekvens av detta omgående tillsätter en fullmäktigeberedning, en ”kriskommission”, med samtliga partier representerade för att politiskt leda arbetet för att nå ett ökat oberoende av inhyrd personal i Region Västernorrland. Vi aktualiserar nu på nytt detta förslag.

Jonny Lundin (C)

Centerpartiet - vi vill göra en rejäl satsning med närmare 90 miljoner kronor ytterligare till primärvården i Västernorrland inför nästa år.

Klimatet och landsbygden

Landsbygden ligger inte högt i kurs hos klimatfanatikerna. Snarast bör den avvecklas/avfolkas. Där kör man mer bil och all service där är transportintensiv. Där har man...

Norrmejerier bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

VVS-branschen hyllar nya krav på enskilda avlopp

Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, hyllar förslaget till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Förslaget har presenterats av Havs- och...

Låt skillnader bli till styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Trafikverkets välvilliga beslut motarbetar cyklandet

Trafikverkets välvilja att säkra cyklisternas hälsa får motsatt effekt. Genom att peka ut väg 348 och E14 som ej trafiksäkra för cykling, så ställer jag mig som cyklist frågande...

Greta behöver en kompis

Greta Thunberg gör succé världen över med sitt patos och engegemang för klimatet. Personligen har jag varit lite skeptisk till fenomenet och funderat över det kloka i att låta ett...