Fredag 18 januari 2019

Nordsverige

Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med närmare 200 miljoner kronor, skriver Jonny Lundin. Foto: PIXABAY

(C) satsar extra mycket på primärvården

Insändare · Published nov 2, 2018 at 11:21

Centerpartiet - vi vill göra en rejäl satsning med närmare 90 miljoner kronor ytterligare till primärvården i Västernorrland inför nästa år. Riktad till alla hälsocentraler och vårdcentraler i Västernorrland, som är grunden för en tillgänglig vård i hela länet. 

En satsning utöver vad som förslås till primärvården i förslaget till budget. Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med närmare 200 miljoner kronor i jämförelse med övriga skogslänen.

Vidare kvarstår det faktum att Region Västernorrland har landets högsta kostnader för inhyrd personal på mer än 400 miljoner kronor årligen. En situation som i allra högsta grad bidrar till de obalanser på närmare 300 miljoner som kvarstår inom länets specialistvård. Men vart är det politiska ledarskapet i denna fråga som borde vara allra högst prioriterad på den politiska agendan i regionen? 

Centerpartiet har tidigare förslagit att Regionfullmäktige som en konsekvens av detta omgående tillsätter en fullmäktigeberedning, en ”kriskommission”, med samtliga partier representerade för att politiskt leda arbetet för att nå ett ökat oberoende av inhyrd personal i Region Västernorrland. Vi aktualiserar nu på nytt detta förslag.

Jonny Lundin (C)

Centerpartiet - vi vill göra en rejäl satsning med närmare 90 miljoner kronor ytterligare till primärvården i Västernorrland inför nästa år.

Sjukhusvården fungerar inte för glesbygdsborna

Så hände det som inte ska hända. Och inte kan hända, säger sjukvårdsansvariga hos Regionen. Det här är en sorglig läsning som tyvärr kan skapa oro hos de som inte bor nära...

Ockupationen är hela Sveriges sak

Snart har kampen pågått i två år och jag tycker dom gör det så bra. Det jag syftar på är ockupationen av BB i Sollefteå där kampen för att få behålla en god akutsjukvård också...

Slö bevakning av EU-beslut!

Nyligen fattade EU:s medlemsländer ett beslut som kommer att rädda hundratusentals människor från att dö på grund av antibiotikaresistens. Detta måste betecknas som ett historiskt...

Olika är effektivt och värdefullt

Så här efter jul-och nyårshelgen är det uppenbart att mat, musik och medmänniskor påverkar hur vi mår och tänker. Givetvis beror det förstås också på vilka val vi gör. Med det...

Nytt förslag om personlig assistans är en katastrof

Den 10 januari 2019 överlämnar utredaren Gunilla Malmborg sitt slutbetänkande från LSS-utredningen till regeringen. Den har kritiserats från olika håll och bland annat kantats av...

Inventera jordbruksmarker nu!

Likt bönderna och växtodlarna är det nu hög tid att planera inför sommaren även för övriga markägare.Sommaren 2018 kommer många av oss minnas under en längre tid inte minst på...