Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med närmare 200 miljoner kronor, skriver Jonny Lundin. Foto: PIXABAY

(C) satsar extra mycket på primärvården

Insändare · Published nov 2, 2018 at 11:21

Centerpartiet - vi vill göra en rejäl satsning med närmare 90 miljoner kronor ytterligare till primärvården i Västernorrland inför nästa år. Riktad till alla hälsocentraler och vårdcentraler i Västernorrland, som är grunden för en tillgänglig vård i hela länet. 

En satsning utöver vad som förslås till primärvården i förslaget till budget. Primärvården i Västernorrland är underfinansierad med närmare 200 miljoner kronor i jämförelse med övriga skogslänen.

Vidare kvarstår det faktum att Region Västernorrland har landets högsta kostnader för inhyrd personal på mer än 400 miljoner kronor årligen. En situation som i allra högsta grad bidrar till de obalanser på närmare 300 miljoner som kvarstår inom länets specialistvård. Men vart är det politiska ledarskapet i denna fråga som borde vara allra högst prioriterad på den politiska agendan i regionen? 

Centerpartiet har tidigare förslagit att Regionfullmäktige som en konsekvens av detta omgående tillsätter en fullmäktigeberedning, en ”kriskommission”, med samtliga partier representerade för att politiskt leda arbetet för att nå ett ökat oberoende av inhyrd personal i Region Västernorrland. Vi aktualiserar nu på nytt detta förslag.

Jonny Lundin (C)

Centerpartiet - vi vill göra en rejäl satsning med närmare 90 miljoner kronor ytterligare till primärvården i Västernorrland inför nästa år.

Samarbeta över gränserna i Europa utan statsbygge

Vi lever i en föränderlig tid inte minst när det gäller det europeiska samarbetet. Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj är det nödvändigt att även vi i Sverige på allvar...

Inlandsupproret har startat

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Lite mer lika, lite mer rättvisa!

Lite mer lika, det är precis vad man som inlandsbo önskar sig. Lite mer rättvisa, rättvisare fördelning av landets resurser och en kunskap och förståelse för att delar av de...

Apropå den fria handeln...är maten okey?

Nog är den av godo, den öppna handeln över gränserna. Absolut. Vad som kan göras bättre är innehållsdeklarationer och ursprungsmärkningar. Regelverket tycks idag inte helt tätt....

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...