Söndag 31 maj 2020

Nordsverige

C: Ny momskostnad för inhyrd vårdpersonal oroande

Insändare · Published jul 15, 2019 at 07:15

En fungerande vård och omsorg är en förutsättning för möjligheten att bo och leva i hela Sverige. Tillgång till vårdpersonal är givetvis avgörande.

Det finns dock många hinder på vägen för att få en likvärdig vård i hela landet. Till och med något som kan uppfattas som en marginell fråga kan få stor betydelse, exempelvis momsfrågor. En momshöjning på 25 procent på uthyrning av vårdpersonal  och vårdtjänster riskerar om några veckor att få enorma konsekvenser för tillgången till vårdpersonal.

Kompetensbrist och tillgänglighet är två frågor som länge dominerat vårddebatten. Om några veckor riskerar ytterligare en fråga att adderas. Ett domslut från Högsta förvaltningsdomstolen kommer innebära att privata vård- och omsorgsgivare får en momskostnad på 25 procent på inhyrd personal. Detta får de ingen ersättning för eftersom vård- och omsorgstjänster i övrigt är momsbefriade.

Den vård som drivs i egen regi av regioner och kommuner drabbas inte av detta eftersom de ersätts för sina direkta momskostnader.

På kort sikt innebär detta stora ekonomiska problem för flera av de privata aktörerna inom svensk vård och omsorg. Och på längre sikt innebär det att man blir tvungen att ta mer betalt av kommuner och regioner för den vård och omsorg som man utför. Samma regler och lika förutsättningar ska gälla för såväl privata som offentliga aktörer.

Vi ser en uppenbar fara att momshöjningen kommer drabba vården på landsbygden relativt hårdare. På många håll på landsbygden sliter privata vård- och omsorgsgivare redan idag med att hitta personal.

Ofta måste man vända sig, åtminstone periodvis, till företag som hyr ut personal. Att försöka anställa någon på vikariat eller på timmar är en omöjlighet.

Det finns helt enkelt inte tillgång till detta. Privata och offentliga aktörer ska behandlas lika, då måste momsfrågan tas på fullaste allvar. 

I den överenskommelse som regeringen slutit med Centerpartiet och Liberalerna framgår tydligt att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare vad gäller ekonomiska villkor.

Den aktuella frågan visar tydligt att så inte blir fallet från och med den 1 juli 2019.

För oss är inte den exakta lösningen det viktiga.

Det centrala är att vi fortsatt har ett system som inte gör skillnad på privata och offentliga aktörer så att vi kan säkerställa likvärdiga förutsättningar för vård i hela landet. 

Per Åsling (C)

Riksdagsledamot och förste vice ordförande i Skatteutskottet

Jonny Lundin (C)

Oppositionsråd Region Västernorrland

Momshöjning inom vården slår hårdare mot privata aktörer

(C) Historisk skattesänkning för landsbygdsbor

När landsbygden mår bra mår hela Sverige bra, men delar av landsbygden står inför svåra utmaningar. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre...

Decentralismen är segrare

Att sprida sina enheter, på fler orter, helt åtskilda arbetsgrupper och med mindre enheter till följd visar sig vara ett både lyckat och klokt val.

Norden måste samla sig och stärka samarbetet

Efter andra världskriget öppnades gränserna mellan de nordiska länderna. För snart 70 år sedan konkretiserades samarbetet med såväl passunion som gemensam arbetsmarknad. Nordiska...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Så mycket bättre...

Sverige behöver en skattereform där en stor del av skatteintäkterna stannar där värdena skapas.