Torsdag 24 september 2020

Nordsverige

C): NEJ till flera besparingar inom specialistvården!

Insändare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Specialistvården i Region Västernorrland har ett mycket svårt ekonomiskt läge. Inledningsvis vill Centerpartiets Regiongrupp därför klargöra att även vi som Oppositionsparti i regionen har ett ansvar att hantera detta gentemot Västernorrlands skattebetalare.

Region Västernorrland är mitt i den politiska beslutsprocessen gällande en ny hälso- och sjukvårdsorganisation, med ambitionen att stärka den nära vården i Västernorrland och med ett särskilt fokus på äldre, multisjuka och kroniker genom inrättande av olika närsjukvårdsområden i länet, vilket även stärker det lokala ledarskapet.

Vår mening i Centerpartiets Regiongrupp är därför att flera av de utbudsförändringar som nu föreslås av förvaltningen gällande kostnadsreducerande åtgärder inom Specialistvården går direkt på tvären mot en utvecklad nära vård i hela Västernorrland.

Vi i Centerpartiet säger därför redan nu Nej till en nedläggning av specialistvårdens mottagningsverksamhet i Härnösand. Nej till en nedläggning av läkarmottagning öron-näsa-hals vid sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik.

Nej till en avveckling av kvarvarande kirurgi vid sjukhuset i Sollefteå. Nej till att avveckla operationsverksamheten inom ortopedi (planerad vård) vid sjukhuset i Örnsköldsvik och med detta en neddragning av 21 vårdplatser vid sjukhuset. Samt Nej till en neddragning av 13 vårdplatser inom psykiatrin i länet.

När det gäller övriga förslag från förvaltningen gällande avveckling av vårdplatser och verksamheter så krävs fördjupade analyser, närmare beskrivningar av konsekvenserna ur ett styrkortsperspektiv samt arbetsmiljö-, risk- och patientsäkerhetsanalyser innan vi är beredda att ta ställning till dessa.

Vi står dock bakom förslaget om en fortsatt uppbyggnad av Cancercentrum vid sjukhuset i Sundsvall.

Avslutningsvis vill Centerpartiets Regiongrupp betona vikten av ett större fokus av politiken, i Hälso- och sjukvårdsnämnden, på Specialistvårdens produktivitet och effektivitet samt en hållbar bemanning och att dessa frågor inte ensidigt överlämnas till förvaltningsledningen att bemästra.

Centerpartiets regiongrupp

Västernorrland


 Roger Byström (C)

gruppledare

Sanna Jonsson (C)

vice gruppledare

Jonny Lundin (C)

oppositionsråd

Centerpartiets Regiongrupp betona vikten av ett större fokus av politiken, i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Likvärdig skola är en utopi

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

Centerpartiet strider för Västernorrland

Om Socialdemokraterna i Västernorrland tror att vi ligger i krig så är det ju konstigt att de inte intresserar sig mer för försvarsfrågan.   Vår kritik syftar till att pusha på er...

Landsbygden först fossilfri

Landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Förslaget om Nära Vård måste förankras

Det nyligen presenterade Nära Vård förslaget är i linje med en utveckling som ses nationellt. Tanken är att den växande gruppen av äldre med många sjukdomar i ökad utsträckning...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Veckans besked är därför hoppingivande på flera plan, dels en hyllning till det lokala ledarskapet, att man från centralt håll förstår att det är lokalt som man bäst vet