Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Vårt förslag är ta ett helhetsgrepp och bygg ett heltäckande system av järnväg i hela landet som tillåter en hastighet om 250 km/h. Norra Sverige är i så fall redo, skriver flera ledande centerpolitiker i Norrland. Foto: ARKIVBILD

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Insändare · Published mar 30, 2021 at 01:15

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet. Vårt näringsliv ligger dessutom i framkant i klimatomställningen; skogsindustrin levererar innovativa biobaserade lösningar, stål- och tillverkningsindustrin är världsledande i att minska utsläppen och vår hållbara besöksnäring expanderar.

Godstransporterna kommer enligt prognoser att öka med 50 procent till 2040.  Behovet av kompetens är en avgörande fråga för många företag. Förbättrade pendlingsmöjligheter och kortare restider med snabbare tåg är en förutsättning.

I dag finns stor kapacitetsbrist i järnvägssystemet och den klimatsmarta järnvägen har därför ofta svårt att hävda sig mot vägtrafik och flyget. Samtidigt har riksdagen beslutat att Sverige ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland senast 2045.

Därför behöver Sverige en modern järnväg i hela landet. Med rätt investeringar ger järnvägen möjligheter att kombinera samhällets behov av tillgänglighet för människor och gods och samtidigt möta klimatmålen. Det kräver en gemensam målbild för hur järnvägen ska utvecklas i hela landet.

Ofta diskuteras enskilda investeringsprojekt i järnväg och under senare år har höghastighetsbanorna lyfts, men flera utredningar pekar på svårigheter.

Svårigheten att få till höghastighetståg riskerar tyvärr att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i hela Sverige. Samtidigt som flera andra investeringsprojekt i järnväg är absolut nödvändiga och möjliga redan idag, inte minst i norra Sverige.

Vårt råd till Regeringen och Centerpartiet nationellt är därför: kom överens om en gemensam målbild för hur järnvägen framåt ska utvecklas i hela landet. Vårt förslag är ta ett helhetsgrepp och bygg ett heltäckande system av järnväg i hela landet som tillåter en hastighet om 250 km/h. Norra Sverige är i så fall redo.  

Det skulle göra en verklig skillnad för klimatet och för norra Sveriges, hela nationens och Europas konkurrenskraft!

Centerpartiet i norra Sverige genom

Maria Kristoffersson (C)

ledamot i kollektivtrafikutskottet

Region Västerbotten

Carina Sundbom (C)

ledamot regionala utvecklingsnämnden Region Västerbotten

Jonny Lundin (C)

oppositionsråd Region Västernorrland

Jörgen Larsson (C)

ledamot regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland/Härjedalen

Magnus Svensson (C)

regionråd Region Gävleborg

Nils-Olov Lindfors (C)

regionråd Region Norrbotten

Ånges hemtjänst får mycket högt betyg

Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar av hur kommunerna sköter sitt uppdrag avseende vård och omsorg av äldre vårdtagare. I undersökningen jämför man kommunerna med...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Varför utvecklar inte regionen?

Regionen verkar inte vilja förstå regeringens strategi för hållbar och regional utveckling i hela landet 2021 – 2030! Strategin avser den långsiktiga inriktningen för regional...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Fram för lokal arbetsmarknad

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.