Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

(C) Historisk skattesänkning för landsbygdsbor

Insändare · Published maj 28, 2020 at 01:15

När landsbygden mår bra mår hela Sverige bra, men delar av landsbygden står inför svåra utmaningar. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre resulterar i ett högre skattetryck än i andra delar av landet. Landsbygdskommuner har i snitt nästan dubbla kostnader jämfört med Stockholm. I utbyte får de sämre offentlig service och sjukvård. Det är en orättvisa som vi inte accepterar och nu sker ett historiskt steg när skatteklyftan mellan stad och land börjar slutas.

På den svenska landsbygden utvinner många av våra stora exportbolag sina råvaror. Här produceras nästan all vår mat och här skapas den förnybara energi och de biodrivmedel vi behöver för klimatomställningen. Hit kommer besökare från hela världen för att uppleva vår natur. Hit åker människor i jakt på lugn och spänning. Men stora delar av landsbygden i Norrland står inför stora geografiska och demografiska utmaningar.

En genomsnittlig inkomsttagare i Norrlands inland betalar drygt 3 700 kronor mer i kommunalskatt varje år än rikssnittet, trots att hon ofta måste vänta längre än andra på en ambulans om hon blir sjuk eller på en polis om hon blir utsatt för ett brott. För att kunna erbjuda likvärdig välfärd som i resten av landet har många landsbygdskommuner valt att höja skatten.

Den här utvecklingen försätter inte bara landsbygden i ett ekonomiskt underläge, den utgör också en djup strukturell orättvisa. Landsbygdsbor har rätt till en likvärdig vård, skola, omsorg, trygghet och infrastruktur som andra. De bör även ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Centerpartiet presenterade därför förra året ett förslag om lägre inkomstskatt för landsbygdsbor, ett förslag som sedan presenterades i budgetpropositionen för år 2020 och som nu går vidare till Lagrådet för att genomföras. Vi tar med detta ett historiskt steg när inkomstskatten sänks med 1 675 kronor per år redan i år. När skatten sänks kommer det göra störst skillnad för dem som har lägst inkomster och därför drabbas hårdast av de regionala orättvisorna, däribland pensionärer.

Alla delar av Sverige har bidragit till att vi blivit ett av världens mest välmående länder. Ska vi fortsätta vara det måste hela Sverige ha möjlighet att bidra även i framtiden. Med denna skattesänkning tar vi ett stort steg mot att stärka människors förutsättningar att leva, jobba och förverkliga sina drömmar i hela landet.

Per Åsling

skattepolitisk talesperson Centerpartiet

Johan Andersson

kommunalråd Sollefteå Centerpartiet

Landsbygdsbor har rätt till en likvärdig vård, skola, omsorg, trygghet och infrastruktur som andra.

Ska EU i tysthet utvecklas till en förbundsstat?

På torsdag och fredag, 16-17 juli, håller EU toppmöte i Bryssel. Ett av de kanske viktigaste någonsin. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, kommer säkert att använda sin...

Oförlåtligt om Sollefteå snuvas på regementet

Sollefteå kommun levererar ström från 17 vattenkraftverk, bygger vindkraftverk på hart när varenda knalle där det blåser och skickar alltihop söderut men då det uppenbarligen aldrig kommer något tillbaks till bygden blir man vrång och vred. Det hade varit klädsamt om regeringen tagit in hela den bilden och pekat ut Sollefteå som försvarsort.

Så betar vi av vårdskulden

Sveriges vårdpersonal är den viktigaste resurs vi har för att bekämpa coronapandemin. De har länge haft en pressad arbetssituation – men den kan inte mäta sig med de svårigheter...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

En sommarhälsning från oppositionsrådet i regionen

När dessa rader skrivs är det den 30 juni 2020 och rådande Coronapandemi överskuggar fortfarande allt politiskt arbete i Region Västernorrland och vi vet idag inte för hur länge....

Statsägt bolag sabbar demokratin

En fungerande demokrati förutsätter fria och oberoende medier. Att ett statsägt bolag nu smygvägen och i strid med gällande lagstiftning försöker sabotera distribution av tidningar på landsbygd och i glesbygd i är minst sagt upprörande.