Fredag 27 november 2020

Nordsverige

Bredband måste byggas ut så att hela Sverige ska kunna leva och landsbygden utvecklas med bland annat distansoberoende arbetstillfällen, menar skribenterna. Foto: PIXABAY

Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen

Insändare · Published okt 22, 2020 at 01:15

Den pågående coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta att utföra många arbetsuppgifter på distans tack vare digital teknik. En förutsättning är dock tillgång till fiberbredband. Utan bredband – inget digitalt Sverige.

Vi som representerar kommunerna i Ångermanland i organisationen Hela Sverige ska leva känner stor oro över att bredbandsutbyggnaden på landsbygden inte görs i den omfattning som krävs för att vi ska kunna hänga med på bredbandståget.

Vi ser utmaningarna som ligger framför oss och de stora behov som finns när det gäller tillgången till snabba och stabila bredbandsuppkopplingar.

Hela Sverige ska leva i Västernorrland stöder därför det pågående bredbandsuppropet från Byanätsforum, Företagarna, Lantbrukarnas riksförbund och Svenska Stadsnätsföreningen.

I Bredbandsuppropet listas fem viktiga landsbygdsområden som är beroende av stabila och snabba bredbandsuppkopplingar:

1. Gröna näringarna
De gröna näringarna står inför en stor digitaliseringsomställning. För att kunna nyttja de digitala lösningar som nu lanseras behövs en framtidssäker uppkoppling samt tillgång till mobiltäckning med hög överföringskapacitet. Idag har exempelvis endast 54 procent av lantbruksföretagen tillgång till fiber.

2. Offentlig sektor
Den offentliga sektorn står inför många utmaningar. Med hjälp av digitala tjänster och verktyg kommer allt ifrån tillståndshantering till viss vård att kunna lösas digitalt.

3. Kulturutbud och civilsamhälle
Utan tillgång till en anslutning med tillräckligt hög kapacitet för att klara både dagens och framtidens krav kommer delar av Sveriges invånare inte kunna ta del av varken samhällsinformation, kulturutbud eller medier i samma utsträckning som andra invånare.

4. Företagande på landsbygden
Bristande tillgång till bredband hotar glesbygdsföretag och tillväxt. Utan tillgång till bredband med tillräckligt hög kapacitet riskerar företag utanför tätorterna att inte kunna nyttja vare sig dagens eller framtidens digitala tjänster.I förlängningen kan det innebära både färre företagare med färre arbetstillfällen som följd.

5. Fiber en förutsättning för god mobiltäckning och framtidens 5G
Både dagens mobilmaster och framtidens 5G-antenner kräver fiber för att kunna leverera mobiltäckning med hög kapacitet. Utan en fiberanslutning sänks mobilmasternas kapacitet drastiskt och framtidens 5G-utbyggnad riskerar att inte nå områden dit fiberutbyggnaden inte nått.

Bredbandsuppropet har synliggjort behovet av fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden. Utmaningarna är många, men det finns lösningar så att hela Sverige ska kunna leva och landsbygden utvecklas med distansoberoende arbetstillfällen tack vare digital teknik via stabilt och snabbt bredband.

Hela Sverige ska leva Västernorrland

Hans-Erik Näslund

ordförande

Marina Viström

Örnsköldsvik

Erik Löfgren

Sollefteå

Göran Hällström

Kramfors

Lennart Häggqvist

Härnösand

Utan bredband – inget digitalt Sverige.

Här avslöjas dubbelmoralen hos ledande politiker i länet

Vi i Sjukvårdspartiet fick besk kritik av företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland när vi i september förra året ”glatt släppt in två avhoppade...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Munskydd ger säkra avstånd

Fler än 8 personer kan sitta säkert i Globen. Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster. Detta gäller bl. a. teaterföreställningar,...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport