Måndag 10 december 2018

Nordsverige

Nordsverige 22 november 2018

Beteskadad skog är ett resultat av kalhyggen

Insändare · Published nov 29, 2018 at 06:00

Den senaste vintern medförde stora skador på ungskogar på grund av betande älgar. Det stora snödjupet medförde att älgarna samlades där det fanns riklig tillgång på lämplig föda vilket oftast varit unga tallplantager. En bekant till mig fick ca 30 hektar ungskog totalt utraderad av vandringsälg. Den samlas inte sällan i flockar med många djur. Efter vintern återstår då inte mycket av den ungskog de vistas i. Jag har under en period varit älgjägare och då och då befunnit mig i totalt nedbetade ungskogar. I en naturskog med varierande storlek på träden kan sådana skador inte inträffa. Visserligen kan älgen härja även sådana skogar men den kan i varje fall inte utradera stora områden som är fallet med älg i planteringar. Älgskadorna, i den omfattning de nu fått, är ett resultat av det moderna skogsbruket med trakthyggesbruk och plantering. Planteringar är utmärkta skafferier för hungriga älgar.

När jämförelser görs mellan olika skogsbruksmetoder beaktas aldrig risker av olika slag. Man redovisar enbart volymproduktion vilket är helt missvisande. Vad som inte beaktas förutom risken för betesskador är andra risker såsom angrepp av insekter, svampar, skador på grund av snölast och stormar. Mycket talar för att naturligt föryngrade skogar är mer robusta i en rad avseenden än planteringar. Även Skogsstyrelsen varnar för de risker som kan finnas i ett hårt selekterat plantmaterial. Träd från dagens plantor är fullvuxna om 60-100 år. Då först kan man börja utvärdera valet. Det är enligt min uppfattning djärvt att frångå naturens eget urval som är testat under många hundra ja kanske tusentals år med varierande klimat. Jag brukar citera en känd amerikansk forskare, Jerry Franklin, som sysslat med forskning angående uthålligt skogsbruk och han säger: Man kan inte förstå alla de samband som finns i en skog där det finns flera miljoner olika företeelser. Franklin landar därför i en slutsats som lyder ungefär så här: Man måste bevara en kontinuitet i skogen för att bevara dess hållbarhet. Då kan man inte rota runt med kalhuggning av stora arealer och introducera nya trädslagoch hårt drivna plantor.

Det finns förutom ovan angivna aspekter på skogsbruket även andra som är kopplade till skogen som råvara för en rad produkter såsom trävaror, kemiska massa och energi. Även inom dessa områden har vi en negativ inverkan av en volyminriktad produktion. Det är dock en annan historia men likväl mycket viktig.

Avslutningsvis tycker jag att man kan säga att om vi vill minska betesskadorna i våra skogar med bibehållande av dagens skogsbruksmetoder så finns det bara en lösning. Minska älgstammen radikalt!

Åke Wikström

Hur står det till med den svenska älgförvaltningen?

Naturvårdsverket (NV) presenterade igår sin uppföljning av den nuvarande älgförvaltningen. Det är ingen munter bild som presenteras i rapporten. Man konstaterar att flera av de...

Dags att ta på sig gula västarna

Snart är det dags att vi i glesbygden gör som fransmännen. Drar på oss gula västar, drar till huvudstaden och protesterar handgripligen och högljutt. Den statliga myndigheten...

Begagnade kläder blir årets julklapp

Second hand-plagg blir årets julklapp, spår Handelns utredningsinstitut. Förhoppningsvis får de rätt, för vår nuvarande konsumtion är ju skadlig för både klimat och miljö. Det går...

Mindre käbbel i politiken tack!

Några månaders distans till valdagen kan man konstatera att detta förmodligen kommer bli ihågkommit som året då proppen gick ur, i alla fall i Västernorrland. Alla konstellationer...

Skogen styr upp vårt klimathot

Sverige är ett av Europas skogsrikaste länder och den svenska skogen har under lång tid bidragit till vårt välstånd. Den har producerat timmer och pappersmassa och är viktig för...

Håll ut och håll rent från SD

Drygt tio veckor efter valet har vi fortfrande ingen regering i Sverige. Att peka finger åt politikerna och kalla detta för lek i sandlådan är obegripligt. Vi står inför ett stort...