Torsdag 21 februari 2019

Nordsverige

Nordsverige 22 november 2018

Beteskadad skog är ett resultat av kalhyggen

Insändare · Published nov 29, 2018 at 06:00

Den senaste vintern medförde stora skador på ungskogar på grund av betande älgar. Det stora snödjupet medförde att älgarna samlades där det fanns riklig tillgång på lämplig föda vilket oftast varit unga tallplantager. En bekant till mig fick ca 30 hektar ungskog totalt utraderad av vandringsälg. Den samlas inte sällan i flockar med många djur. Efter vintern återstår då inte mycket av den ungskog de vistas i. Jag har under en period varit älgjägare och då och då befunnit mig i totalt nedbetade ungskogar. I en naturskog med varierande storlek på träden kan sådana skador inte inträffa. Visserligen kan älgen härja även sådana skogar men den kan i varje fall inte utradera stora områden som är fallet med älg i planteringar. Älgskadorna, i den omfattning de nu fått, är ett resultat av det moderna skogsbruket med trakthyggesbruk och plantering. Planteringar är utmärkta skafferier för hungriga älgar.

När jämförelser görs mellan olika skogsbruksmetoder beaktas aldrig risker av olika slag. Man redovisar enbart volymproduktion vilket är helt missvisande. Vad som inte beaktas förutom risken för betesskador är andra risker såsom angrepp av insekter, svampar, skador på grund av snölast och stormar. Mycket talar för att naturligt föryngrade skogar är mer robusta i en rad avseenden än planteringar. Även Skogsstyrelsen varnar för de risker som kan finnas i ett hårt selekterat plantmaterial. Träd från dagens plantor är fullvuxna om 60-100 år. Då först kan man börja utvärdera valet. Det är enligt min uppfattning djärvt att frångå naturens eget urval som är testat under många hundra ja kanske tusentals år med varierande klimat. Jag brukar citera en känd amerikansk forskare, Jerry Franklin, som sysslat med forskning angående uthålligt skogsbruk och han säger: Man kan inte förstå alla de samband som finns i en skog där det finns flera miljoner olika företeelser. Franklin landar därför i en slutsats som lyder ungefär så här: Man måste bevara en kontinuitet i skogen för att bevara dess hållbarhet. Då kan man inte rota runt med kalhuggning av stora arealer och introducera nya trädslagoch hårt drivna plantor.

Det finns förutom ovan angivna aspekter på skogsbruket även andra som är kopplade till skogen som råvara för en rad produkter såsom trävaror, kemiska massa och energi. Även inom dessa områden har vi en negativ inverkan av en volyminriktad produktion. Det är dock en annan historia men likväl mycket viktig.

Avslutningsvis tycker jag att man kan säga att om vi vill minska betesskadorna i våra skogar med bibehållande av dagens skogsbruksmetoder så finns det bara en lösning. Minska älgstammen radikalt!

Åke Wikström

Dags för norra Sverige att få betalt för sina råvaror!

I Januariavtalet slås fast att en ”omfattande skattereform” ska genomföras. Syftet är gott, att ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor”. Det måste även gälla de växande...

Våga utmana flyttströmmen!

Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Vi prioriterar avloppsfrågan och ska hitta en miljövänlig lösning

Hej signaturen ”arg pensionär boendes i glesbygd”. Vi delar din frustration och har största respekt för den, i frågan kring enskilda avlopp. Vi håller med dig och anser att det...

EU-val viktigt för landsbygden

Att norrlänningar och då i synnerhet landsbygdsbor generellt sett är mer kritiska till EU än boende i övriga delar av landet är väl inte direkt någon nyhet. Det är inte heller...

Konsekvenserna av elbilar, vindkraft och biobränsle

Jag är lite oroad för det som slutar på ”fritt”. Vi ska ha ett fossilfritt bränsle och det känns ju bra, men vad är alternativet? Förnybart.  Det ska vara förnybart men hur skall...

Handeln flyttar till landet

Nordsverige, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Västerbottningen publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...