Torsdag 4 juni 2020

Nordsverige

Avstå alkoholen under coronan!

Insändare · Published apr 2, 2020 at 01:15

Det råder en världsomfattande kris som kommer att få stora konsekvenser på samhället.

Världens myndigheter och regeringar arbetar nu hårt med att stävja konsekvenserna både gällande folkhälsan och ekonomin. Det införs nya regler och restriktioner hela tiden. Många människor förenas nu och visar stora mått på solidaritet i olika avseenden. Det är positivt att så många som möjligt vill bidra och hjälpa till nu.

Det finns dock en viktig åtgärd som kommit i skymundan och som skulle kunna bidra till att stävja konsekvenserna och det är alkoholrestriktioner.

Systembolaget ökade under mars månad sin försäljning med 10 procent. Hemleveranserna ökar och man anställer ett hundratal nya personer. Alkoholindustrin tar tillfället i akt och pumpar ut vin-och spritreklam i avsikt att stärka alkoholnormen. Man använder sig gärna av kända personer och använder glamouriserande argument för att försköna alkoholkulturen. Exempelvis tycker Heineken i sin reklam att vi ska ersätta kaffepauserna på jobbet, med ölpauser i hemmet.De flesta människor förstår inte att de faller offer för alkoholindustrins budskap.

De mest utsatta offren i allt detta är barnen. De redan utsatta barnen har en ännu värre situation i hemmen när de isoleras från deras normala aktiviteter utanför hemmet, som många gånger är deras enda trygga punkt. Detsamma gäller en mängd kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Både BRIS och Kvinnojouren har fått ett ökat tryck med samtal från dom som far illa.

Det här är en utveckling som går att stävja med alkoholförbud. Grönland går nu i bräschen och förbjuder all alkoholförsäljning för att skydda barnen. ”I en sån här speciell situation måste vi vidta många försiktighetsåtgärder för att undvika smitta. Men kärnan är att skydda barnen, de ska ha ett tryggt hem” säger regeringschefen Kim Kielsen i ett pressmeddelande.

Vi vet redan också att alkohol försämrar immunförsvaret och gör oss mer mottagliga för virus. Vi måste alla ta ett personligt ansvar för hälsan och se till att vi inte belastar sjukvården i onödan.

Nu är det dags att ifrågasätta en destruktiv alkoholnorm på allvar. Att avstå alkohol just nu är att visa äkta prov på solidaritet.

Rose-Marie Byström

IOGT-NTO Örnsköldsvik

C: Grönt avdrag för klimatsmarta investeringar!

Det ska vara billigt och enkelt att vara snäll mot miljön. Bidragsblanketter och långa väntetider borde vara bannlysta för alla som vill göra ett bra miljöval. Tyvärr är det inte...

Decentralismen är segrare

Att sprida sina enheter, på fler orter, helt åtskilda arbetsgrupper och med mindre enheter till följd visar sig vara ett både lyckat och klokt val.

(C) Historisk skattesänkning för landsbygdsbor

När landsbygden mår bra mår hela Sverige bra, men delar av landsbygden står inför svåra utmaningar. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Norden måste samla sig och stärka samarbetet

Efter andra världskriget öppnades gränserna mellan de nordiska länderna. För snart 70 år sedan konkretiserades samarbetet med såväl passunion som gemensam arbetsmarknad. Nordiska...

Så mycket bättre...

Sverige behöver en skattereform där en stor del av skatteintäkterna stannar där värdena skapas.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport