Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Vi kan bara hoppas att ansvariga i respektive kommun tar till sig resultaten i Öppna jämförelser, skriver John-Erik Westman. Foto: PIXABAY

Ånges hemtjänst får mycket högt betyg

Insändare · Published mar 31, 2021 at 01:15

Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar av hur kommunerna sköter sitt uppdrag avseende vård och omsorg av äldre vårdtagare. I undersökningen jämför man kommunerna med varandra inom olika områden genom att den vårdade får svara på ett antal frågor om hur man upplever den vård och omsorg kommunen levererar.

SoS genomför dessa jämförelser både för dem som bor i ordinärt boende och har hjälp av hemtjänst och för dem som bor på vård och omsorgsboende.
Men följande redovisning handlar enbart om hemtjänst i ordinärt boende. I vår region har vi sju kommuner som redovisas var för sig. Det är stora skillnader i hur våra äldre uppfattar kvaliteten på tjänsterna kommunerna tillhandahåller.

Resultaten från är Ånge glädjande, de visar att de som har hemtjänst där är fantastiskt nöjda och dom ger kommunen ett betyg som är bland det högsta i hela riket.
Tyvärr har vi även motsatsen i vår region, Härnösands resultat är bland de sämre och det mest positiva är väl att förbättringsmöjligheterna aldrig varit större. Även Örnsköldsvik hamnar under medel, d.v.s. på den nedre halvan i sammanställningen. Vi kan bara hoppas att ansvariga i respektive kommun tar till sig resultaten i Öppna jämförelser och känner sig sporrade att arbeta med förbättringar oavsett var man placerar sig i denna jämförelse.

Ett stort tack riktas till Ånges hemtjänst för deras goda arbete och vi vill gratulera de äldre i kommunen som får ta del denna omvårdnad som hemtjänsten levererar där.

John-Erik Westman

distriktsordförande SPF

Seniorerna Västernorrland

Resultaten från är Ånge glädjande, de visar att de som har hemtjänst där är fantastiskt nöjda och dom ger kommunen ett betyg som är bland det högsta i hela riket.

Ånges hemtjänst får mycket högt betyg

Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar av hur kommunerna sköter sitt uppdrag avseende vård och omsorg av äldre vårdtagare. I undersökningen jämför man kommunerna med...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Varför utvecklar inte regionen?

Regionen verkar inte vilja förstå regeringens strategi för hållbar och regional utveckling i hela landet 2021 – 2030! Strategin avser den långsiktiga inriktningen för regional...

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.

C: Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet!

Näringslivet går som tåget och investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter...

Fram för lokal arbetsmarknad

Men i stället för att vänta på en förbättring från statligt håll, i ett läge där glesbygden börjar bli mer intressant, har de kommuner som tar en proaktiv och samordnande roll allt att vinna.