Söndag 29 november 2020

Nordsverige

Alkohol gör allt ännu värre

Insändare · Published nov 19, 2020 at 01:15

Nu införs alkoholförbud efter kl 22.00 på krogarna i Sverige, vilket är något vi från nykterhetsorganisationerna önskat länge, som ett steg att minska smittspridningen. Vi vill inte egentligen inte angripa krogbranschen specifikt, utan nyttjandet av alkohol i stort, när vårt samhälle är i kris. Även hemmafester är olämpliga just nu. Vi är inne i en andra våg, som kan bli riktigt besvärlig, om vi inte tar till alla möjliga åtgärder.

Världens myndigheter och regeringar arbetar hårt med att stävja konsekvenserna både vad gäller folkhälsan och ekonomin. Många människor förenas nu och visar stora mått på solidaritet och ansvar i olika avseenden. Vi uppmanas att undvika större sammankomster, möten, födelsedagsfester och familjebjudningar. Inga kultur- eller idrottsarrangemang. Vi bör inte ens gå på hälsobringande ställen som gym eller badhus.
   De flesta av oss har fått ge avkall på något. Vi tror de flesta tycker det är viktigare med en fungerande sjukvård, än rättigheten att få dricka alkohol. Alla alkoholrelaterade skador och olycksfall som vi kan bespara den redan ansträngda sjukvården är en vinst. Vi vet redan sedan många år tillbaka att belastningen på akutsjukvården är som värst på fredags- och lördagskvällar på grund av alkoholrelaterade skador och olycksfall. Det är ett hån mot sjukvårdspersonal och de personer som ska rädda våra liv, om de i denna kris vid sidan av akut covidsjuka även ska behöva vårda skador som beror på att folk tagit sig ett glas för mycket. Vi vet redan också att alkohol försämrar immunförsvaret och gör oss mer mottagliga för virus. Vi måste alla ta ett personligt ansvar och se till att vi inte belastar sjukvården i onödan. Alkoholförbud är en viktig åtgärd vid sidan av många andra restriktioner.
   Nu är det dags att ifrågasätta en destruktiv alkoholnorm på allvar. Att avstå alkohol just nu är att visa äkta prov på solidaritet. Alkoholrelaterade problem är en pandemi i sig.


Margit Ulander

IOGT-NTO
Friskt Mod Kramfors

Här avslöjas dubbelmoralen hos ledande politiker i länet

Vi i Sjukvårdspartiet fick besk kritik av företrädare för den politiska majoriteten i Region Västernorrland när vi i september förra året ”glatt släppt in två avhoppade...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Kommunerna måste köpa mer från lokala företag

Det finns en bild att de flesta kommuner är väldigt små. Det är inte sant. Som arbetsgivare är de jättar, särskilt om man jämför med storleken på andra aktörer. Här i Ångermanland...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Munskydd ger säkra avstånd

Fler än 8 personer kan sitta säkert i Globen. Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster. Detta gäller bl. a. teaterföreställningar,...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.