Lördag 8 augusti 2020

Nordsverige

Coronaviruset

Lättare komma fram på 1177

LÄNET Det har varit svårt att komma fram på 1177 i Västernorrland. Långa körer har ställt till problem. Men nu har man snabbutbildat fler sjuksköterskor som kan svara på samtalen.

Bara hälften får delta vid mötet

LÄNET Även i fortsättningen kommer bara halva regionfullmäktige träffas för sammanträden. Detta på grund av coronaviruset.

Snart möjligt flyga igen

KRAMFORS Den 10 augusti kör flygtrafiken igång på Höga Kusten Airport igen. Efterlängtat inte minst bland lokala företagare som behöver åka till Stockholm. – Vi kör en tur om...

Färre vill till Sverige under pandemin

LÄNET Effekten av coronapandemin har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av myndighetens ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya...

Fler barn far illa i Kramfors

Kramfors På flera platser i landet har antalet orosanmälningar som kommit in i spåren av pandemin ökat sedan april. Kramfors kommun har istället haft ett annat mönster, med ett...

Fortsatt besöksförbud på äldreboendena

SOLLEFTEÅ Det råder fortsatt besöksförbund på äldreboendena i Sverige. Men nu kan de som har antikroppar mot viruset få göra besök - men då krävs ett tillstånd.

En annan nivå på aktiviteten för hembygdsföreningar

ÅNGERMANLAND En i stora delar annorlunda sommar. Det är vad coronapandemin inneburit för hembygdsföreningarna. – Coronapandemin påverkar hembygdsföreningarna väldigt mycket,...

De som vill se fler restriktioner

ÅNGERMANLAND Invandrare i Västernorrland känner en större oro för covid 19 än svenskar i allmänhet. Och en större del vill att landet inför fler restriktioner. Det framgår av en...

Fler bedrägerier under pandemin

NORRA SVERIGE De senaste månaderna har det anmälts markant fler id-bedrägerier än under samma period förra året, något som kan ha med pandemin att göra.

Många väljer att självtesta sig

ÅNGERMANLAND Sjävtestningen har lockat många. Hela tusen personer har testat sig med hjälp av det nya systemet för självtest.

"Faran är långt från över"

HÖGBYN "Tro inte för ett ögonblick att faran är över. Ett stort antal av våra medlemmar kämpar varje dag för sin överlevnad under coronapandemin." Det säger Maud Olofsson, som är...

Handlarn som hjälper kunderna i coronatider

RESELE Så klart att mina kunder ska kunna handla. När Coronapandemin slog till i Sverige ställde han upp direkt, Andreas Margadant som för knappt ett år sedan tog över Resele...

Antikroppstest i länet men först i höst

LÄNET Det blir en möjlighet att ta reda på om man haft covid 19 gernom ett antikroppstest i Västernorrland. Men först i höst är regionen beredd att ta emot allmänheten. Testet...

Kramfors pekas ut av IVO

KRAMFORS 40 kommuner av landets 290 har äldreboenden som varit särskilt drabbade av covid-19 – en av dessa kommuner är Kramfors. Det finns också 91 boenden av landets 1700 som...

Fler smittade i Västernorrland

LÄNET Allt fler visas vara smittade av Covid 19. Detta sedan antalet tester ökat i länet. Det visar statistik från Region Västernorrland.

Kulturutövare får corona-stipendier

LÄNET Nu satsar regionen pengar på kulturutövare som inte kan arbeta och få betalt på grund av restriktionerna mot allmänna sammankomster som leder til latt bland annat teater...

Ingen ökning av sjukfrånvaro

Kramfors Under rådande pandemi med flera fall av konstaterad smitta på äldreboenden, är läget ändå hanterbart på hälsocentralerna i Kramfors. Sjukfrånvaron bland personalen har...

Var femte äldre handlar på nätet

Sverige Allt fler har börjat handla över internet, inte minst under den pågående pandemin. Under maj månad handlade nästan åtta av tio tillfrågade svenskar på nätet.

VIDEO: Regionen om coronaläget i Västernorrland

Länet I dag höll Region Västernorrland en pressträff om covid-19 i länet. Medverkade gjorde regiondirektör Anders Sylvan, smittskyddsläkare Hans Boman och regionstyrelsens ordförande...

Färre litar på matproduktion

Sverige En följd av coronapandemin är att förtroendet för Sveriges förmåga att producera tillräckligt mycket mat för den egna befolkningen minskat.

Norrtåg utökar tidtabell

länet På grund av reserestriktioner i och med coronapandemin och banarbeten, drog Norrtåg in ett antal avgångar i slutet av April. Efter regeringens och Folkhälsomyndighetens...

Många saknar fysiska möten

Sverige Coronapandemin har fått många företag och organisationer att övergå helt eller delvis till digitala möten.

Sommargåva under corona

KRAMFORS Pandemin har inneburit en tuff period får många kommunanställda. Som tack för insatsen får medarbetarna en sommargåva värd 500 kronor, samtidigt som den lokala handeln...

Verksamhetschefen: Därför drabbades Kramfors hårt

KRAMFORS Coronapandemin har slagit hårt mot Kramfors och på de två mest drabbade äldreboendena är det halvtomt. Ett 30-tal personer har avlidit och av dessa har 13 personer efter...

Långvarig arbetsmarknadskris

ÅNGERMANLAND En fortsatt dramatisk ökning av arbetslöshet. Så pass att historiskt höga nivåer väntas. Det är Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget till följd av...

Stort intresse för coronatester

Länet Det har varit ett stort intresse för att testa sig för sjukdomen covid-19 när region Västernorrland i måndags utökade testerna.

Strid om hur möten ska hållas i regionen

LÄNET Varför kan vi inte få delta i mötena hemifrån, speciellt i coronatider. Det anser Sjukvårdspartiets ordförande Mattias Rösberg. Mötena måste hållas på ett säkert sätt...

Mötesplatser utomhus i Kramfors

KRAMFORS Mötesplatser ute ska införas i Kramfors i sommar. Varje äldreboende får själv beställa utförande av plexiglasskivor så att det passar och först ut är Kvarnbacken. Tanken är att...

Ökad oro över privatekonomin

Sverige Inte oväntat har coronakrisen inneburit att fler oroar sig över sin ekonomi, vare sig det beror på uppsägningar, börsnedgångar eller en allmän osäkerhet.

Två hälsocentraler stänger i sommar

NYLAND BJÄSTA Bjästa och Nylands hälsocentraler stängs i sommar. Regionen argumenterar att det är corona-viruset som är orsak till stängningen.

Masstester planeras i Västernorrland

Länet Region Västernorrland planerar nu för att rejält öka testningen i för covid-19 i Västernorrland – så pass mycket att det egna laboratoriet inte kommer att räcka till.

VIDEO: Regionen om coronaläget i länet

Länet Region Västernorrland höll en pressträff om bland annat provtagningen, aktuellt om smittspridningen och läget i vården.

E-handeln ökar kraftigt

Länet I svallvågorna av coronapandemin har andelen svenskar som handlar på nätet ökat kraftigt. I april handlade nästan åtta av tio svenskar, enligt PostNords E-barometern.

Skola i digital framkant

KRAMFORS Den senaste tiden har Sveriges skolor ställts på prov vad gäller förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer. Kramfors kommun ligger bra till och har...

Fritt att resa inom Sverige – om man följer restriktionerna

SVERIGE Det är fritt att resa inom landet från den 13 juni, om man är symptomfri och följer övriga restriktioner som fortfarande gäller. Det meddelade statsminister Stefan...

VIDEO: "Inga tecken på ökning, snarare minskning"

Länet I dag onsdag höll Region Västernorrland en pressträff om bland annat smittoläget, rehabilitering efter covid-19, provtagning och sommarplanering.

Coronapandemi påverkar regionens ekonomi

LÄNET Region Västernorrland saknar pengar till att bedriva sjukvård. Det fattas flera hundra miljoner kronor. Och Corona-pandemin har inte gjort läget bättre. Detta trots...

Näringslivet backade kraftigt i april

Sverige Försäljningen i näringslivet minskade med 13 procent i april jämfört med förra året, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Varnar för många ovana båtförare i sommar

Sverige Coronakrisen har gjort att de flesta riktar in sig på en semester inom landets gränser, något som bland annat gjort att intresset för att köpa eller hyra båt ökat ordentligt.

"Nu har vi nått toppen på epidemin"

LÄNET Antalet dödsfall av corona ökar nu i Västernorrland. Nu har dödssiffran stigit till 84 personer men enligt smittskyddsläkrare Hans Boman har vi troligen nu nått toppen på...

Distansundervisning ska upphöra

Sverige I dag tillkännagav regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni.

Kommun inför säkra besöksrum

SOLLEFTEÅ Sollefteå kommun har på äldreboendet Graningebyn ordnat med ett besöksrum med plexiskiva, så att boende där kan träffa sina anhöriga på ett säkert sätt under...

Krambo efterskänker butikernas lokalhyra

KRAMFORS Utbrottet av covid-19 har slagit hårt mot flera svenska branscher. En stor kostnadspost är den hyra som många hyresgäster nu har svårt att betala. Därför efterskänker...

Långa vårdtider för covid-19

LÄNET Det tar lång tid att vårda covid-19-patienter som blivit svårt sjuka. det kan handla om upp till tre veckor i intensivvård. Tre veckor är betydligt längre än vad som är...

Corona kan öka risken för nätövergrepp

Sverige Coronapandemin har inneburit att många tillbringar mer tid än vanligt på nätet och det kan leda till ökad risk för att unga utsetts för övergrepp där, varnar polisen.

Mörkertalet befaras öka under coronakrisen

ÖRNSKÖLDSVIK Antalet kvinnor som kontaktar Kvinnojouren i Örnsköldsvik för hjälp och stöd ligger på samma nivå som innan coronapandemin kom. Men däremot innebär det inte att...