Torsdag 29 oktober 2020

Nordsverige

Coronaviruset

Nu startar antikroppstesterna

LÄNET Efter lite förseningar är nu också Region Västernorrland igång. Nu erbjuds invånarna i Västernorrland antikroppsprovtagning för att se om de haft covid-19. Provet bokas...

Uppmanar till vaccination mot säsongsinfluensan

LÄNET På grund av covid-19 är det viktigare än någonsin att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Region Västernorrland vädjar därför till allmänheten att vaccinera sig, för att...

Efterfrågan kan öka hundsmuggling

Sverige Den pågående coronapandemin har gjort att intresset för att skaffa hund och andra husdjur har ökat.

Länsstyrelsen: Pandemin har tagits på allvar

LÄNET Vi behöver bli bättre på att hålla avstånd. Men de flesta företagare, organisationer och föreningar har tagit coronapandemin på allvar och vidtagit åtgärder för att minska...

Flyttar regionmötet till Medelpad

HÄRNÖSAND Nu flyttar regionen sitt regionfullmäktigesammanträde till Medelpad. Normalt har man sina möten i sessionsbyggnaden i Härnösand. Men detta anses inte vara tillräckligt...

Åter besöksförbud på sjukhusen

LÄNET Efter att ha tillåtit besök under tre veckor är det återigen besöksförbud på sjukhusen i Västernorrland. Detta eftersom personalen har upplevt att besöken har inneburit...

Ändrade rekommendationer för riskgrupper

Sverige Ända sedan i våras har särskilda rekommendationer gällt för äldre eller de som tillhör andra riskgrupper – nu blir det ändring på det.

Elbilar blir ett lyft för Stringo

NYLAND Stringo förbereder sig inför skiftet mot allt fler elbilar. Nylandsföretaget arbetar med att ta fram prototyper på lyftar som klarar fordon med två axlar eftersom alla...

"Ge de som slitit 5000 kronor"

LÄNET Sjukvårdspartiet (SJVP) kräver att Region Västernorrland ger alla som jobbar direkt med corona en engångsersättning på 5000 kronor.

LRF: Lantbruk har klarat krisen bra

SVERIGE Många branscher har lidit stora förluster under coronakrisen men Sveriges lantbrukare har klarat det ganska bra, enligt LRF:s branchindex.

Vaccinering kommer ta tid

LÄNET Vaccinering mot corona-pandemin kommer att ta tid i Västernorrland. Det visar den planering som regionen nu håller på med. Samtidigt startar en utvärdering av hur...

E-handel fortsätter att växa

Sverige Under andra kvartalet i växte den svenska e-handeln med nästan 50 procent, säger PostNord i sin e-barometer. Det är den högsta ökningen någonsin för ett kvartal.

Antikroppstest dröjer för allmänheten i länet

LÄNET Det kommer att dröja innan allmänheten kan testa sig för covid-19-antikroppar i Västernorrland. Testningen kommer inte att dra igång förrän andra hälften av oktober. Det...

Sänkta skatter på grund av corona

Sverige I dag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2021 med bland annat reformer för drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022.

Coronaeffekt på giftemål

LÄNET Coronapandemin ser ut att ha minskat antalet giftemål – antalet nygifta har minskat i samtliga svenska län under perioden mars till juni.

Pandemin påverkar val av rut-tjänster

Sverige Coronapandemin tycks ha påverkat vilka hushållsnära tjänster som svenskar använder rutavdraget till.

Katter allt mer populära under pandemi

Sverige Kattägande ökar dubbelt så mycket som hundar i den yngsta målgruppen, personer mellan 20-29 år.

Läkare avled i covid-19

KRAMFORS Läkaren Åke Qvarnström Dahlström som smittades av coronaviruset och insjuknade i covid-19 har avlidit. Han vårdades i respirator på Karolinska universitetssjukhuset.

Flera utrotningshotade arter kan vara mottagliga för corona

Sverige En grupp forskare vid Uppsala universitet har försökt analysera vilka djurarter som löper högre risk att kunna smittas av viruset SARS-CoV-2 som hos människor orsakar covid-19. Resultaten visar att många utrotningshotade arter kan riskera att smittas.

Så smittsäkrar du jakten

LÄNET Höstens jakt kan komma att ske under lite mer ovanliga former på grund av coronapandemin. Helt sonika att jakten anpassas för att minimera risken för smittspridning. – Det...

Folkhälsomyndigheten föreslår större sammankomster

Sverige Gränserna för hur många som får vara på ett evenemang med anvisade sittplatser borde höjas, det föreslår Folkhälsomyndigheten i ett remissyttrande till regeringen. Gränsen skulle enligt förslaget höjas till 500 personer, men inkludera personal och inte bara publik.

Felaktiga svar på covidtester

LÄNET Flera personer i Västernorrland har fått felaktiga provsvar efter att ha testat sig för covid 19. Den informationen går nu folkhälsomyndighetern ut med. Nu kommer Region...

Sittande publik ska kunna vara fler än femtio personer

Sverige Regeringen meddelar idag att justeringar ska göras kring 50-personsgränsen på restauranger och undantag ska införas för evenemang med sittande publik som görs på ett...

Liknande politik i OECD-länder under pandemin

Sverige En grupp svenska forskare har granskat agerandet bland politiker i OECD-länder i början av coronapandemin. De fann att de demokratiska länderna i stor utsträckning tagit...

Din Tur förstärker med bussar inför skolstart

LÄNET Kollektivtrafiken förväntas öka igen inför skolstarten. Din Tur sätter in alla tillgängliga bussar under rusningstid för att minska trängsel. Och uppmanar resenärer att...

App lyfter kulturvärden

NORDINGRÅ Coronakrisen har lett till en kraftig ökning av naturutflykter. Sprillans nya appen HK Story lyfter fram kulturarv längs Höga kustenleden. – Nu är det mycket fokus på...

Fler vill bo i Höga Kusten

KRAMFORS Fullsatta husvisningar men uppdelade på flera timmar, för att kunna hålla tillräckligt avstånd. Höga Kustens Fastighetsmäklare har haft ett bättre år än man kunnat...

Air Leap flyger inte till Övik i höst

Örnsköldsvik Flygbolaget Air Leap skulle starta upp sina flygningar till Örnsköldsvik under hösten, men den långsamma ökningen av efterfrågan på flygresor under den rådande...

Lättare komma fram på 1177

LÄNET Det har varit svårt att komma fram på 1177 i Västernorrland. Långa körer har ställt till problem. Men nu har man snabbutbildat fler sjuksköterskor som kan svara på samtalen.

Bara hälften får delta vid mötet

LÄNET Även i fortsättningen kommer bara halva regionfullmäktige träffas för sammanträden. Detta på grund av coronaviruset.

Snart möjligt flyga igen

KRAMFORS Den 10 augusti kör flygtrafiken igång på Höga Kusten Airport igen. Efterlängtat inte minst bland lokala företagare som behöver åka till Stockholm. – Vi kör en tur om...

Färre vill till Sverige under pandemin

LÄNET Effekten av coronapandemin har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av myndighetens ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya...

Fler barn far illa i Kramfors

Kramfors På flera platser i landet har antalet orosanmälningar som kommit in i spåren av pandemin ökat sedan april. Kramfors kommun har istället haft ett annat mönster, med ett...

Fortsatt besöksförbud på äldreboendena

SOLLEFTEÅ Det råder fortsatt besöksförbund på äldreboendena i Sverige. Men nu kan de som har antikroppar mot viruset få göra besök - men då krävs ett tillstånd.

En annan nivå på aktiviteten för hembygdsföreningar

ÅNGERMANLAND En i stora delar annorlunda sommar. Det är vad coronapandemin inneburit för hembygdsföreningarna. – Coronapandemin påverkar hembygdsföreningarna väldigt mycket,...

De som vill se fler restriktioner

ÅNGERMANLAND Invandrare i Västernorrland känner en större oro för covid 19 än svenskar i allmänhet. Och en större del vill att landet inför fler restriktioner. Det framgår av en...

Fler bedrägerier under pandemin

NORRA SVERIGE De senaste månaderna har det anmälts markant fler id-bedrägerier än under samma period förra året, något som kan ha med pandemin att göra.

Många väljer att självtesta sig

ÅNGERMANLAND Sjävtestningen har lockat många. Hela tusen personer har testat sig med hjälp av det nya systemet för självtest.

"Faran är långt från över"

HÖGBYN "Tro inte för ett ögonblick att faran är över. Ett stort antal av våra medlemmar kämpar varje dag för sin överlevnad under coronapandemin." Det säger Maud Olofsson, som är...

Handlarn som hjälper kunderna i coronatider

RESELE Så klart att mina kunder ska kunna handla. När Coronapandemin slog till i Sverige ställde han upp direkt, Andreas Margadant som för knappt ett år sedan tog över Resele...

Antikroppstest i länet men först i höst

LÄNET Det blir en möjlighet att ta reda på om man haft covid 19 gernom ett antikroppstest i Västernorrland. Men först i höst är regionen beredd att ta emot allmänheten. Testet...

Kramfors pekas ut av IVO

KRAMFORS 40 kommuner av landets 290 har äldreboenden som varit särskilt drabbade av covid-19 – en av dessa kommuner är Kramfors. Det finns också 91 boenden av landets 1700 som...

Fler smittade i Västernorrland

LÄNET Allt fler visas vara smittade av Covid 19. Detta sedan antalet tester ökat i länet. Det visar statistik från Region Västernorrland.

Kulturutövare får corona-stipendier

LÄNET Nu satsar regionen pengar på kulturutövare som inte kan arbeta och få betalt på grund av restriktionerna mot allmänna sammankomster som leder til latt bland annat teater...

Ingen ökning av sjukfrånvaro

Kramfors Under rådande pandemi med flera fall av konstaterad smitta på äldreboenden, är läget ändå hanterbart på hälsocentralerna i Kramfors. Sjukfrånvaron bland personalen har...

Var femte äldre handlar på nätet

Sverige Allt fler har börjat handla över internet, inte minst under den pågående pandemin. Under maj månad handlade nästan åtta av tio tillfrågade svenskar på nätet.

VIDEO: Regionen om coronaläget i Västernorrland

Länet I dag höll Region Västernorrland en pressträff om covid-19 i länet. Medverkade gjorde regiondirektör Anders Sylvan, smittskyddsläkare Hans Boman och regionstyrelsens ordförande...

Färre litar på matproduktion

Sverige En följd av coronapandemin är att förtroendet för Sveriges förmåga att producera tillräckligt mycket mat för den egna befolkningen minskat.